Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid ar gyfer cyrsiau gwaith cymdeithasol, addysgu a gofal iechyd

Mae posib y bydd gweithwyr gofal iechyd, athrawon a gweithwyr cymdeithasol yn gymwys i gael cyllid i gefnogi gyda'u cyrsiau.

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau'n gallu newid o flwyddyn i flwyddyn, felly mae'n bwysig gwirio gwefannau swyddogol y sefydliadau, neu gysylltu â nhw’n uniongyrchol i gael y manylion diweddaraf.

Rhai o’r opsiynau nawdd sydd ar gael

Gweithwyr cymdeithasol

Cymru

Bwrsariaeth gwaith cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol Cymru

Lloegr

Bwrsariaeth gwaith cymdeithasol - NHS England (dolen Saesneg)


Athrawon

Cymru

Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) o Gymunedau Ethnig Lleiafrifol - Llywodraeth Cymru

Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) Cymhelliant ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth - Llywodraeth Cymru

Cynllun cymhelliant Iaith Athrawon Yfory - Llywodraeth Cymru

Cyllid Myfyrwyr Cymru - Gall athrawon dan hyfforddiant israddedig ac ôl-raddedig gael mynediad at yr un pecyn o gymorth cyllid myfyrwyr.

Lloegr

Cyllid hyfforddi athrawon - Gov.uk (dolen Saesneg)

Cyllid a chymorth - Get into Teaching, Gov.uk (dolen Saesneg)


Gweithwyr gofal iechyd

Cymru

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru - Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Bwrsariaethau Meddygol a Deintyddol - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Myfyrwyr Meddygol a Deintyddol

Lloegr

Bwrsariaeth GIG - Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG (dolen Saesneg)

Bwrsariaethau Meddygol a Deintyddol - GIG Lloegr (dolen Saesneg)


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu. 

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Cyfrifon Dysgu Personol

Bydd Cyfrif Dysgu Personol yn eich galluogi i astudio cyrsiau rhan-amser hyblyg wedi'u hariannu'n llawn o gylch eich cyfrifoldebau presennol.