Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid ar gyfer cyrsiau gwaith cymdeithasol, addysgu a gofal iechyd

Mae posib y bydd gweithwyr gofal iechyd, athrawon a gweithwyr cymdeithasol yn gymwys i gael cyllid i gefnogi gyda'u cyrsiau.

Mae cyllid ar gyfer cyrsiau'n gallu newid o flwyddyn i flwyddyn, felly mae'n bwysig gwirio gwefannau swyddogol y sefydliadau, neu gysylltu â nhw’n uniongyrchol i gael y manylion diweddaraf.

Rhai o’r opsiynau nawdd sydd ar gael

Gweithwyr cymdeithasol

Cyllid bwrsariaeth gwaith cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol Cymru

Myfyrwyr gwaith cymdeithasol - NHS England (dolen Saesneg)


Athrawon

Bod yn athro - Llywodraeth Cymru

Cymhelliant pynciau â blaenoriaeth Addysg Gychwynnol Athrawon – Llywodraeth Cymru

Addysg Athrawon Cychwynnol Ol-raddedig (ITE) - Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cynllun cymhelliant Iaith Athrawon Yfory – Llywodraeth Cymru


Gweithwyr gofal iechyd

Bwrsariaeth y GIG – Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr, GIG Cymru

Medical and dental bursaries - Health Careers (dolen Saesneg)


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyllid i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anabledd

Gwybodaeth am rai o’r opsiynau sydd ar gael i gefnogi’r camau nesaf ar ôl gadael ysgol.

Cyllid ar gyfer coleg neu 6ed dosbarth

Dewisiadau cyllid ar gyfer y chweched dosbarth a'r coleg, gan gynnwys Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Ariannol wrth Gefn.

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu. 

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Cyfrifon Dysgu Personol

Am gael mynediad at hyfforddiant rhan amser? Os wyt ti'n gyflogedig ac yn ennill llai na £29,534, neu os yw dy swydd mewn perygl efallai y byddi di'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol.