Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig

Dewch o hyd i’r cymorth ariannol a allai fod ar gael i chi ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig mewn prifysgolion, gan gynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth.

Cyllid gradd meistr ôl-raddedig

O Awst 2019 efallai y gallwch chi wneud cais am gyllid cwrs meistr ôl-radd. Os ydych chi’n gymwys, gallech chi gael hyd at  £17,489 a fyddai’n gyfuniad o fenthyciad a chyllid grant am gwrs blwyddyn. Dysgwch fwy am y pecyn cyllid myfyrwyr newydd ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd bwrsariaeth newydd o £4,000 ar gael i bobl dros 60 i astudio ar gyfer gradd Meistr yng Nghymru yn ystod blwyddyn academaidd 2019/2020.

Bydd bwrsariaeth newydd gwerth £2,000 ar gael i raddedigion o bob oed i astudio yng Nghymru ar gyfer Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth.

Bydd cwrsariaeth gwerth £1,000 ar gael hefyd i ddilyn gradd Meistr drwy'r Gymraeg.

Am wybodaeth am gymhwysedd a’r cyllid sydd ar gael:

Cyllid Myfyrwyr Cymru - Cyllid radd meistr ôl-raddedig

Llywodraeth Cymru – Cyllid myfyrwyr: myfyrwyr addysg uwch, cwrs meistr ôl-radd a doethuriaeth

Benthyciad doethurol ôl-raddedig

Gallwch chi wneud cais am fenthyciad doethurol ôl-raddedig o hyd at £25,700 os ydych chi’n dechrau cwrs doethuriaeth (PhD) ôl-raddedig llawn amser neu ran amser. Gall y benthyciad hwn helpu gyda ffioedd y cwrs a chostau byw tra byddwch chi’n astudio. Mae gwybodaeth am gymhwysedd, sut i wneud cais a’r telerau ad-dalu yn Benthyciad cwrs doethurol ôl-raddedig Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Dod o hyd i grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

Gallwch chi chwilio mewn amrywiaeth o leoedd am ysgoloriaethau, grantiau a bwrsariaethau i gyfrannu tuag at eich astudiaethau ôl-radd. Mae gan y Scholarship Hub (Saesneg yn unig) nodwedd chwilio er mwyn edrych am gyllid ychwanegol.

Cofiwch y gall dod o hyd i gyllid a gwneud cais amdano gymryd llawer o amser felly dechreuwch chwilio cyn gynted â phosibl. Mae’n annhebygol y bydd ffynonellau eraill o gyllid yn talu am eich holl gostau ond gallan nhw gyfrannu at eich costau. Ymysg y lleoedd i ddod o hyd i gyllid ôl-radd mae:

Cynghorau ymchwil

(Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Mae gan Ymchwil ac Arloesi y DU dudalen gyllid ac mae yno hefyd ddolenni i’r cynghorau ymchwil:

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)

Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC)

Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)

Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)

Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC)

Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC)

Ymddiriedolaethau elusennol

Chwiliwch am ymddiriedolaethau elusennol a allai roi cyllid i chi yn Cyllid Ar-lein y Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol (Saesneg yn unig).

Ysgoloriaethau Llywodraeth y DU

Nod Ysgoloriaethau Chevening (Saesneg yn unig) yw datblygu arweinwyr byd-eang ac fe’i hariennir gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a sefydliadau eraill sy’n bartneriaid.

Mae Ysgoloriaethau’r Gymanwlad (Saesneg yn unig) ar agor i bobl sy’n byw yn y Gymanwlad ac sydd â’r potensial i newid pethau. Mae rhyw 800 o wobrau ar gael bob blwyddyn.

Ffynnonellau posibl eraill o gyllid

Nawdd gan Gyflogwr (Saesneg yn unig) - efallai y gwnaiff cyflogwyr ystyried eich noddi chi, os yw’r hyn rydych chi’n bwriadu ei astudio’n berthnasol i’ch gwaith.

Cyllido torfol (Saesneg yn unig) - mae’n rhaid i chi fod yn wych am farchnata eich hun os ydych chi’n ystyried cyllido torfol.


Dogfennau

PDF
3.77 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai i chi hefyd hoffi