Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Yr iaith Gymraeg

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Safonau'r Gymraeg

Mae’n ofynnol i Gyrfa Cymru gydymffurfio gyda safonau penodol yn ymwneud â chyflenwi gwasanaeth, llunio polisïau, safonau gweithredu a chadw cofnodion. Darllenwch ein polisi ar yr iaith Gymraeg a'n adroddiad blynyddol ar safonau’r Gymraeg sydd yn egluro sut yr ydym yn cydymffurfio â’r safonau sy’n berthnasol i ni.

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Polisi a safonau'r Gymraeg Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Adroddiad Blynyddol - Safonau'r Gymraeg 2022 - 2023 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Sut rydym yn cydymffurfio â'r safonau Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gwneud cwyn

Gallwch wneud cwyn i ni os byddwn ni'n methu â darparu gwasanaeth Cymraeg, neu os oes unrhyw un yn anfodlon gyda safon y gwasanaeth Cymraeg rydym yn ei ddarparu.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Gomisiynydd y Gymraeg.

Byddwn yn delio â'r holl gwynion a dderbyniwn yn unol â’r dudalen Adborth a chwynion gan gynnwys y rhai a dderbyniwn mewn perthynas â'n methiant i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, Safonau Cyflenwi Gwasanaethau, Safonau Llunio Polisi a Safonau Gweithredu. Ni fydd cwynion sy'n cael eu derbyn yn Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn wahanol o ran yr amseroedd ymateb.