Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Diogelu

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaethau cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd a gweithgareddau cysylltiedig â gyrfaoedd i blant, pobl ifanc ac oedolion.

Mae Gyrfa Cymru yn cydnabod ei gyfrifoldeb i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion rhag niwed fel yr ymgorfforir yn:

  • Deddf Plant 1989 and 2004
  • Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006
  • Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008
  • Polisi a Gweithdrefnau Interim Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio hag cael eu Cadmdrin 2013
  • Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 

Bydd Gyrfa Cymru yn cydymffurfio â'r gweithdrefnau a gynhyrchir gan y Byrddau Diogelu Lleol yng Nghymru a Phwyllgor Amddiffyn Plant Cymru Gyfan fel y bo'n briodol. Mae Gyrfa Cymru yn sicrhau cysylltiadau effeithiol â threfniadau Atal lleol.

Darllenwch ein Polisi Diogelu am ragor o wybodaeth.

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Polisi Diogelu Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..