Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ymholiadau cyfryngau

Am ymholiadau cyfryngau cysylltwch os gwelwch yn dda gyda

Katie Lloyd a Jemma Gabb yn Golley Slater.

  Katie Lloyd 02920786051 / 07805182870

KLloyd@golleyslater.co.uk          

Jemma Gabb 07816545159

jgabb@golleyslater.co.uk 
A fyddech cystal a rhoi manylion llawn eich cais a'ch gwybodaeth cyswllt. Mae'r ymholiadau hyn yn mynd i gyfrif e-bost sy'n cael ei fonitro yn ystod oriau swyddfa yn y DU yn unig.

Ar gyfer galwadau ffôn y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa neu ar benwythnosau, cysylltwch os gwelwch yn dda â 07799 582755.

Os nad yw eich ymholiad yn ymwneud â'r cyfryngau yna Cysylltwch â ni.


Ein logo cwmni

Dyma rai canllawiau a chyngor arfer da os ydych yn dymuno lawrlwytho ein logos i’w defnyddio ar eich gwefan, mewn cyhoeddiadau printiedig neu gyflwyniadau.

Gofyn ein caniatâd

Cysylltwch os gwelwch yn dda ag Adran Farchnata Gyrfa Cymru am ganiatâd i ddefnyddio ein logo yn eich deunyddiau.

 0800 028 4844
 
 Ebost

Cysylltu â’n gwefan

Pan fyddwch yn defnyddio ein logo ar eich gwefan neu gyfathrebiadau electronig, gofynnir i chi roi cyswllt o’r logo i hafan ein gwefan: gyrfacymru.llyw.cymru

Safle a gosodiad

Rhaid gosod ein logo ar gefndir gwyn neu niwtral i ffwrdd o annibendod ac ymyl y dudalen. Peidiwch â gosod ein logo ar liwiau gwrthgyferbyniol. Os oes rhaid i chi ddefnyddio’r logo ar gefndir amryliw, gofynnir i chi ddefnyddio’n logo du/gwrthdroëdig. Pan fyddwch yn defnyddio’r logo du/gwrthdroëdig, peidiwch â’i osod ar gefndir sy’n rhy olau, rhy dywyll neu’n rhy anniben. 

Peidiwch â 

  • Throi’r logo neu newid y lliwiau o gwbl
  • Newid maint y logo trwy ehangu neu wrthdynnu’r corneli
  • Newid neu addasu ein logo trwy ychwanegu cysgodion, boglynwaith, arlliwio ac ati

Lawrlwytho logos

Gallwch ddewis lawrlwytho at ddefnydd print neu ddigidol. Er mwyn sicrhau ansawdd uchel, dewiswch y ffeil zip briodol.

Logo Gyrfa Cymru ar gyfer digidol

Logo Gyrfa Cymru i’w ddefnyddio ar fformatau digidol (ZIP 5.5MB)

Logo Gyrfa Cymru ar gyfer argraffu

Logo Gyrfa Cymru i’w ddefnyddio ar ddeunyddiau print (ZIP 3.8MB)