Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cysylltu â Ni

Os oes gennych gwestiwn, neu os oes angen gwybodaeth neu gyngor arnoch chi, byddwn yn gofyn am rywfaith o'ch data personol er mwyn ymateb i'ch ymholiad. Darllenwch y datganiadau canlynol yn gyntaf, a chytuno iddynt:

  • Rwy'n deall y byddaf, drwy gysylltu â Gyrfa Cymru, yn rhoi fy nata personol i Gyrfa Cymru (dyma'r wybodaeth y gofynnir amdani uchod)
  • Rwy'n cydnabod os byddaf ond yn darparu fy nghyfeiriad e-bost (lle y gofynnir amdano uchod) i Gyrfa Cymru, bydd Gyrfa Cymru yn ymateb drwy e-bost. Fodd bynnag, os byddaf hefyd yn darparu fy rhif ffôn (lle y gofynnir amdano uchod), rwy'n cydnabod y gall Gyrfa Cymru gysylltu â mi naill ai drwy e-bost, neges destun neu alwad ffôn;
  • Rwy'n cydnabod efallai y bydd angen i Gyrfa Cymru rannu fy nata personol gyda thrydydd partïon er mwyn darparu ei wasanaethau i mi;
  • Rwyf wedi darllen ac wedi deall polisi preifatrwydd Gyrfa Cymru

Os ydych yn hapus gyda'r datganiadau uchod ac yn dymuno i Gyrfa Cymru ymateb i'ch ymholiad, ticiwch y bocs canlynol ac yna rhowch eich manylion cyswllt yn y meysydd a ddarparwyd. Mae'n bwysig sicrhau bod y manylion cyswllt a ddarperir gennych yn gywir.