Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth colli swydd i gyflogwyr

Os ydych chi'n gorfod wynebu'r penderfyniad anodd o ddiswyddo'ch staff, gallwn helpu i'ch cefnogi chi a'r rhai sydd dan fygythiad o gael eu diswyddo. Yn y cyfnod anodd yma, mae pethau'n newid o ddydd i ddydd, ond gallwn eich helpu gyda'r cyngor diweddaraf am y gefnogaeth sydd ar gael. Cysylltwch â ni.

Rydym yn darparu gwasanaeth cymorth colli swydd proffesiynol am ddim i’r rhai sydd dan fygythiad o golli swydd.

Gallwn:

  • Ddarparu cyngor a chyfarwyddyd rheoli gyrfa
  • Adnabod ffynonellau cyllid posibl

  • Darparu gwybodaeth ar gyfleoedd gwaith
  • Helpu gyda CV, cwblhau ffurflenni a llythyrau cais

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.


Cyllid ReAct

Mae dau becyn ReAct a all helpu os ydych yn cyflogi person sydd wedi colli swyddi:

  • Cefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr - Hyd at £3,000 fel cyfraniad tuag at gostau cyflogau
  • Cefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr - Hyd at £1,000 tuag at gost hyfforddiant sy’n gysylltiedig â swydd

Cewch ymgeisio am Gefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr ar ei ben ei hun, neu gyda Chefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr. Gwybod mwy am gyllid ReAct ar Busnes Cymru.


Dolenni defnyddiol

Busnes Cymru

Cynghorau Sgiliau Sector (dolen Saesneg)


Efallai i chi hefyd hoffi

Cyflogi pobl ifanc

Dysgu am reoliadau ar gyfer cyflogi pobl ifanc gan gynnwys oriau gwaith, oedran a chyflog.

Cyllid colli swydd

Cymorth cyllid i bobl a ddiswyddwyd yng Nghymru - cymhwyster, cymorth hyfforddiant a recriwtio i gyflogwyr, costau gofal plant/teithio.

Opsiynau ar ôl colli swydd

Dysgwch am gymorth diswyddo sydd ar gael yng Nghymru gan gynnwys cyllid ReAct, a sut mae ymdopi â diswyddiad.