Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Mae prentisiaethau'n ffordd wych, cost effeithiol i'ch busnes recriwtio staff newydd a datblygu llif o dalent gyda'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch i fodloni eich gofynion busnes.

I gofrestru eich diddordeb neu i gael gwybod mwy am fanteision recriwtio prentis, ewch i Recriwtio prentis: canllawiau i gyflogwyr ar wefan Llywodraeth Cymru.

Beth yw’r costau?

Fel y cyflogwr, chi fydd yn penderfynu faint i'w dalu i'ch prentis. Mae yna Isafswm Cyflog Cenedlaethol i brentisiaid ond mae llawer o gyflogwyr yn cynnig lefel uwch.

Mae'r rhan fwyaf o'r hyfforddiant 'yn y gwaith' yn eich busnes, ond byddwch yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy, fel coleg lleol. Fe'u hariennir gan Lywodraeth Cymru i reoli rhaglen hyfforddi ac asesu'r prentis, sydd fel arfer yn golygu diwrnodau astudio.

Cymelliadau i recriwtio prentisiaid

Fel rhan o gronfa sgiliau a swyddi gwerth £40 miliwn Llywodraeth Cymru maent yn cyflwyno cymelldaliadau er mwyn helpu i greu hyd at 6,000 o brentisiaethau.

Mae busnesau yng Nghymru yn gymwys i gael cymelldaliadau sydd werth hyd at £4,000 ar gyfer cyflogi prentisiaid newydd.

Ymweld â Busnes Cymru i wybod mwy.

Sut ydw i'n hysbysebu Prentisiaeth wag?

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag newydd a phwrpasol ar gyfer cyflogwyr, a fydd yn disodli'r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.

Os oes gennych brentisiaeth wag yr hoffech ei hysbysebu, neu os hoffech gael gwybod mwy am hysbysebu prentisiaeth wag, ewch i Recriwtio prentis: canllawiau i gyflogwyr ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai y bydd eich darparwr dysgu yn gallu rheoli hyn ar eich rhan. Gallwch weld rhestr o ddarparwyr hyfforddiant prentisiaeth a'u manylion cyswllt ar wefan llywodraeth Cymru.

Mae Prentisiaethau Gradd yn fath newydd o brentisiaeth. Yng Nghymru maent ar gael mewn TG, Peirianneg neu Weithgynhyrchu Uwch. Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghymru dderbyn prentisiaid gradd. Cofrestrwch eich diddordeb ar Borth Sgiliau Busnes Cymru i gael gwybod mwy.

Proffil Cyflogwyr

Un o nodweddion allweddol y Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag (GPG) yw adran Proffil Cyflogwyr.  Rydym yn annog pob cyflogwr sy'n cynnig prentisiaethau i lanlwytho crynodeb byr o'u sefydliad, gan roi cyfle i brentisiaid posibl gael cipolwg ar eu cwmni.

Os hoffech i'ch Proffil Cyflogwr gael ei ychwanegu at y GPG, ewch i Busnes Cymru: Proffil Busnes - Prentisiaethau am fwy o wybodaeth.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyflogi pobl ifanc

Dysgu am reoliadau ar gyfer cyflogi pobl ifanc gan gynnwys oriau gwaith, oedran a chyflog.

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Prentisiaethau gradd

Dewch i wybod mwy am raglen prentisiaethau gradd yng Nghymru.