Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Mae prentisiaethau yn ffordd wych i’ch busnes ddatblygu cyflogeion sydd â’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch.

Rhaglenni hyfforddiant seiliedig ar waith ydyn nhw, ac fel arfer maen nhw’n cymryd 2 i 3 blynedd i’w cwblhau. Gall unrhyw un dros 16 oed wneud cais. Mae dysgwyr 15 oed sydd wedi cyrraedd ordran gadael ysgol statudol hefyd yn gymwys i wneud cais.

Mae pedair lefel Prentisiaeth:

  • Prentisiaeth Sylfaen - byddech fel arfer yn ennill cymhwyster Lefel 2 (cyfwerth â TGAU) sy'n berthnasol i'r swydd
  • Prentisiaeth - byddech yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 (cyfwerth â Safon Uwch) sy'n berthnasol i'r swydd
  • Prentisiaeth Uwch - byddech yn gweithio tuag at gymhwyster uwch Lefel 4 a thu hwnt. Gallai hyn fod yn HNC/HND neu Radd Sylfaen
  • Prentisiaeth Gradd - mae'r rhain yn cynnig addysg ar Lefel 6 ac yn rhoi cyfle i chi ennill gradd baglor lawn. Maent yn cyfuno gweithio ag astudio’n rhan-amser mewn prifysgol neu goleg
Lefelau Prentisiaeth
Lefel Prentisiaeth Lefel Addysg Gyfatebol
Prentisiaeth Sylfaen - Lefel 2 5 TGAU / NVQ Lefel 2
Prentisiaeth - Lefel 3 2 Safon Uwch / NVQ Lefel 3
Prentisiaeth Uwch - Lefel 4/5 HNC / HND / Gradd Sylfaen
Prentisiaeth Gradd - Lefel 6 Gradd Baglor

Mae Prentisiaethau Gradd yn fath newydd o brentisiaeth. Yng Nghymru maent ar gael ar hyn o bryd ym maes Technoleg Gwybodaeth (TG), Peirianneg neu Weithgynhyrchu Uwch. Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghmru gyflogi prentisiaid gradd felly cofrestrwch eich diddordeb nawr i ddarganfod mwy.

Beth yw’r costau? 

Fel cyflogwr, chi sy’n dewis faint byddwch yn talu’ch prentis ond mae Isafswm Cyflog Cenedlaethol i brentisiaid.

Mae’r rhan fwyaf o hyfforddiant yn digwydd ‘yn y gwaith’ yn eich busnes ond byddwch yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy, fel coleg lleol. Maen nhw’n cael eu cyllido i reoli rhaglen hyfforddi ac asesu’r prentis, sy’n cynnwys rhyddhad dydd fel arfer.

Gwasanaeth Paru Prentisiaethau

Cewch recriwtio eich prentis trwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.

Mae’r gwasanaeth ar-lein hwn yn rhoi modd i chi:

  • Weld eich ymgeiswyr i gyd
  • Lunio rhestr fer a threfnu profion/gwiriadau cyn-gyfweliad
  • Anfon gwahoddiadau i gyfweliad
  • Derbyn a gwrthod ymgeiswyr; i gyd ar-lein

Sut ydw i'n hysbysebu swydd wag Prentisiaeth?

Os oes gennych swydd wag yr hoffech chi hysbysebu â ni, cysylltwch â'n tîm swyddi gwag a all eich helpu drwy'r broses. Gallai’ch darparwr dysgu fod yn gallu rheoli hyn ar eich rhan, gofynnwch iddyn nhw.

Fe allwch hefyd ein ffonio ar 0800 0284844 am ragor o wybodaeth am hysbysebu prentisiaeth ar ein gwefan.

Dewch o hyd i restr o ddarparwyr dysgu a'u manylion cyswllt yn y Pecyn Cymorth Prentisiaethau i Gyflogwyr:

Dogfennau

PDF
2.12 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai i chi hefyd hoffi

Twf Swyddi Cymru - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am fuddion busnes a sut i hysbysebu swydd wag Twf Swyddi Cymru.

Cyflogi pobl ifanc

Dysgu am reoliadau ar gyfer cyflogi pobl ifanc gan gynnwys oriau gwaith, oedran a chyflog.

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Prentisiaethau gradd

Dewch i wybod mwy am raglen prentisiaethau gradd yng Nghymru.