Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio gydag ysgolion

Gallwch helpu pobl ifanc i ddysgu mwy am fyd gwaith fel eu bod yn barod i fod yn weithwyr i chi yn y dyfodol. A allech chi roi amser i siarad â phobl ifanc?

Sut mae Gyrfa Cymru yn helpu?

Mae'r Bartneriaeth Addysg Busnes @ Gyrfa Cymru yn dod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a chymell pobl ifanc am eu cyfleoedd gyrfaol.

Ein nod yw sicrhau bod gan bob ysgol bartneriaeth effeithiol gyda chyflogwyr. 

Pam cymryd rhan?

Fel partner i ysgol, gallwch roi cymhelliant, ysbrydoliaeth, gwybodaeth a phrofiadau i bobl ifanc er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial.

Mae ymchwil gan y Tasglu Addysg a Chyflogwyr yn dangos bod cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda chyflogwyr yn:

 • Newid agweddau disgyblion at addysg

 • Dylanwadu ar gynlluniau gyrfa a dewisiadau pwnc disgyblion

 • Cymell disgyblion i astudio'n galetach
 • Helpu disgyblion i gael graddau gwell

Drwy gymryd rhan, byddwch hefyd yn help:

 • I ddiogelu eich busnes ar gyfer y dyfodol
 • I gefnogi economi Cymru
 • I godi proffil eich busnes

Pa weithgareddau y gallai ei gynnwys?

Mae yna amrywiaeth o ffyrdd y gallech chi gymryd rhan mewn ysgol. Gallai gynnwys:

 • Cyflwyno gweithdy neu ddosbarth meistr i ddisgyblion
 • Cynnal ymweliadau â'ch cwmni ar gyfer athrawon/myfyrwyr
 • Cynnig profiad gwaith
 • Cynnal sesiynau blasu
 • Rhoi cyngor a chymorth
 • Mynd i ffeiriau gyrfaoedd

Sut mae cymryd rhan

Gall Gyrfa Cymru eich helpu i wneud y cyswllt cyntaf hwnnw ac adeiladu partneriaethau gydag ysgolion. Efallai y bydd hynny'n dechrau drwy gofrestru eich manylion ar y Gyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) i roi gwybod i ysgolion y gallwch neilltuo rhywfaint o amser i helpu. 

Mae’r Gyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) yn gronfa ddata o gyflogwyr ledled Cymru sy’n awyddus i weithio gydag ysgolion mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Gall ysgolion chwilio am gyflogwyr yn eu hardal a gofyn am eich cefnogaeth drwy Gyrfa Cymru.

E-bostiwch ni i gael gwybod mwy ac i ddechrau arni.

Lawrlwytho

PDF
721.54 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
PPTX
3.17 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Edrychwch ar y fideo i wybod mwy am sut mae'r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn gweithio

Astudiaethau Achos Cyflogwr

Stori Griffiths

Mae Griffiths yn gweithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru i godi ymwybyddiaeth o yrfaoedd yn y diwydiannau Peirianneg Sifil ac Adeiladu.

Stori Taylor

Llwyddodd Taylor i gael prentisiaeth peirianneg gyda Wales & West Utilities oherwydd ei hoffter o bynciau STEM.

Stori HSBC

Mae Kim Jones, Rheolwr Manwerthu’r Gangen yn HSBC Llandrindod, yn annog cyflogwyr i gymryd rhan yng Nghyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru.

Stori Gallt y Glyn

Mae Elin Aaron yn rhedeg bwyty a thŷ llety teuluol bach wrth odre’r Wyddfa ac mae’n credu mewn cefnogi ysgolion lleol. Dyma’i hanes...

Stori Celtic Horizons

Mae Celtic Horizons wedi cael cydnabyddiaeth am y gwaith mae’n ei wneud mewn ysgolion er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Stori Anik

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg, dyma stori Anik Cartwright sy’n dangos sut mae’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr benywaidd.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am y cyllid i brentisiaethau yng Nghymru a sut i hysbysebu swyddi gwag.

Twf Swyddi Cymru - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am fuddion busnes a sut i hysbysebu swydd wag Twf Swyddi Cymru.

Hyfforddeiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed yw hyffordeiaethau. Cefnogwch berson ifanc trwy roi profiad gwaith i hyfforddeiaeth yn eich busnes.