Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Bwletin Swydd

Croeso i’n bwletin swydd! Bydd y bwletin swydd yma’n rhoi mynediad ichi i swyddi cyfredol byw ledled Cymru.

Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael ledled Cymru. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfleoedd sydd ar gael a gwneud cais am swyddi.

(Mae’r rhestrau swyddi mewn Saesneg yn unig gan fod hwn yn brosiect peilot.)

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i’r Bwletin Swyddi er mwyn cael diweddariad wythnosol o’r swyddi sydd fwyaf addas i chi.

Lawrlwytho

Nid yw ein bwletin swydd ar gael i’w lawrlwytho. Rydym yn gweithio ar y mater ac yn gobeithio y bydd ar gael yn fuan. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Edrychwch ar gyflogwyr sy'n recriwtio nawr i ddod o hyd i gyfleoedd cyfredol yng Nghymru.

Cael help i wneud cais am swyddi

Cael help a chefnogaeth ar ein gwefan i:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi 

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith

Cewch wybod sut mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd, a gwneud eich presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol.