Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Bwletin Swydd

Croeso i’n bwletin swydd! Bydd y bwletin swydd yma’n rhoi mynediad ichi i swyddi cyfredol byw ledled Cymru.

Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael ledled Cymru. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfleoedd sydd ar gael a gwneud cais am swyddi.

Rhestrir cannoedd o swyddi gwag yn ein bwletin. Byddwn yn diweddaru’r swyddi gwag yn rheolaidd felly cadwch lygad am yr hyn sy’n newydd. Os na allwch gyrchu'r bwletinau hyn, cysylltwch â ni i ofyn am fformat gwahanol.

(Mae’r rhestrau swyddi mewn Saesneg yn unig gan fod hwn yn brosiect peilot.)

Lawrlwytho

Lawrlwytho'r Bwletin Swydd (Cymru gyfan)

Gogledd (Yn cynnwys: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Powys)

De Canol (Yn cynnwys: Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful)

De Ddwyrain (Yn cynnwys: Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy)

Gorllewin (Yn cynnwys: Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin)

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i’r Bwletin Swyddi er mwyn cael diweddariad wythnosol o’r swyddi sydd fwyaf addas i chi.

Cael help i wneud cais am swyddi

Cael help a chefnogaeth ar ein gwefan i:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi 

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith

Cewch wybod sut mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd, a gwneud eich presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol.