Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Bwletin Swydd

Croeso i’n bwletin swydd! Bydd y bwletin swydd yma’n rhoi mynediad ichi i swyddi cyfredol byw ledled Cymru.

Mae nifer eang o gyfleoedd gwaith ledled Cymru. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfleoedd sydd ar gael a gwneud cais am swyddi.

(Mae’r rhestrau swyddi mewn Saesneg yn unig gan fod hwn yn brosiect peilot.)

Cofrestrwch ar gyfer ein bwletin swydd a byddwn yn anfon swyddi sy’n cyfateb yn syth i'ch mewnflwch. Byddwch yn derbyn:

  • Swyddi gwag personol sy'n cyfateb i'ch dewisiadau o swyddi
  • Y 50 swydd agosaf at eich lleoliad
Bwletin Swydd

Derbyn diweddariad wythnosol o’r swyddi sydd fwyaf addas i chi.

Tanysgrifiwch 

Dolen i Microsoft Forms

Edrychwch ar gyflogwyr sy'n recriwtio nawr i ddod o hyd i gyfleoedd cyfredol yng Nghymru.

Os ydych yn gyflogwr, e-bostiwch ein tîm swyddi gwag os hoffech ychwanegu eich swyddi gwag i'n Bwletin Swydd. Dylech gynnwys dolen i'r hysbyseb swydd os yn bosibl.

Cael help i wneud cais am swyddi

Cael help a chefnogaeth ar ein gwefan i:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi 

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.