Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Bwletin Swydd

Croeso i’n bwletin swydd! Bydd y bwletin swydd yma’n rhoi mynediad ichi i swyddi cyfredol byw ledled Cymru.

Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael ledled Cymru. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfleoedd sydd ar gael a gwneud cais am swyddi.

(Mae’r rhestrau swyddi mewn Saesneg yn unig gan fod hwn yn brosiect peilot.)

Cofrestrwch ar gyfer ein bwletin swydd a byddwn yn anfon swyddi sy’n cyfateb yn syth i'ch mewnflwch. Byddwch yn derbyn:

  • Swyddi gwag personol sy'n cyfateb i'ch dewisiadau o swyddi
  • Y 50 swydd agosaf at eich lleoliad

Tanysgrifiwch i’r Bwletin Swydd er mwyn cael diweddariad wythnosol o’r swyddi sydd fwyaf addas i chi.

Edrychwch ar gyflogwyr sy'n recriwtio nawr i ddod o hyd i gyfleoedd cyfredol yng Nghymru.

Os ydych yn gyflogwr sy’n awyddus i recriwtio ac am i ni ychwanegu eich swyddi gwag at ein bwletin swyddi, anfonwch e-bost i swyddigwag@gyrfacymru.llyw.cymru gyda’r manylion a dolen i’r hysbyseb swydd, lle y bo’n bosibl.

Cael help i wneud cais am swyddi

Cael help a chefnogaeth ar ein gwefan i:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi 

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swyddi

Darganfyddwch sut i ddefnyddio Facebook, Twitter a LinkedIn i ddod o hyd i swyddi yn eich ardal chi.