Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Bwletin Swydd

Croeso i’n bwletin swydd! Bydd y bwletin swydd yma’n rhoi mynediad ichi i swyddi cyfredol byw ledled Cymru.

Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael ledled Cymru. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfleoedd sydd ar gael a gwneud cais am swyddi.

Rhestrir cannoedd o swyddi gwag yn ein bwletin. Byddwn yn diweddaru’r swyddi gwag yn rheolaidd felly cadwch lygad am yr hyn sy’n newydd. 

(Mae’r rhestrau swyddi mewn Saesneg yn unig gan fod hwn yn brosiect peilot.)

Lawrlwytho'r Bwletin Swydd (Cymru gyfan)

Gogledd (Yn cynnwys: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Powys)

De Canol (Yn cynnwys: Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful)

De Ddwyrain (Yn cynnwys: Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy)

Gorllewin (Yn cynnwys: Ceredigion, Sir Benfro, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin)

Cael help i wneud cais am swyddi

Cael help a chefnogaeth ar ein gwefan i:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi 

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith

Cewch wybod sut mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd, a gwneud eich presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol.

Twf Swyddi Cymru

Cyfle i gael swydd chwe mis am dâl yw Twf Swyddi Cymru.