Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Penderfynu pa swydd sy'n addas i chi

Mae penderfynu pa swydd rydych chi eisiau ei gwneud, neu ba lwybr gyrfa i’w ddilyn, yn benderfyniad mawr. Gallai effeithio ar ba gyflog gallech chi ei dderbyn neu hyd yn oed lle rydych chi’n byw yn y dyfodol. Mae gennym ni lawer o ffyrdd i helpu chi i benderfynu pa swydd sy’n iawn i chi. 

Cymerwch olwg ar yr opsiynau

Cysylltu â ni

Os ydych yn dal yn ansicr ac eisiau siarad â ni, cysylltwch â ni i gael mwy o help a chymorth


Gwybod mwy

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Sgiliau mae cyflogwyr eisiau

Gwybod mwy am yr hyn mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr a chael syniadau ar sut i gael y sgiliau hyn. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.