Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Penderfynu pa swydd sy'n addas i chi

Mae penderfynu pa swydd rydych chi eisiau ei gwneud, neu ba lwybr gyrfa i’w ddilyn, yn benderfyniad mawr. Gallai effeithio ar ba gyflog gallech chi ei dderbyn neu hyd yn oed lle rydych chi’n byw yn y dyfodol. Mae gennym ni lawer o ffyrdd i helpu chi i benderfynu pa swydd sy’n iawn i chi. 

Cymerwch olwg ar yr opsiynau


Gwybod mwy

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.