Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyfarfod ein Prif Weithredwr

Prif Weithredwr Nikki Lawrence

Ein Prif Weithredwr

Mae Nikki Lawrence yn gyfrifydd cymwysedig (ACMA) ac ymunodd a Gyrfa Cymru yn 2004. Cyn hyn, gweithiodd Nikki mewn uwch swyddi yn y GIG ac yn niwydiannau gweithgynhyrchu ac adeiladwaith.

Yn Gyrfa Cymru, mae Nikki wedi goruchwylio swyddogaethau corfforaethol gan gynnwys cyllid, AD, TG, ansawdd a chynllunio. Mae Nikki hefyd wedi bod yn Brif Weithredwr dros dro am 15 mis cyn cael ei phenodi’n barhaol i’r swydd mis Medi 2019.

Fel Prif Weithredwr, mae Nikki yn blaenoriaethu pennod olaf y strategaeth Newid Bywydau. Mae’n canolbwyntio ar arwain Gyrfa Cymru i ddiwallu anghenion economi sy’n newid.

Gan weithio mewn partneriaeth, mae Nikki yn awyddus i symud Gyrfa Cymru ymlaen fel gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

Mae Nikki yn byw yng ngogledd Cymru ac yn rhedwraig frwd gan gymryd rhan mewn marathonau mynydd a ffordd.