Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Darparwyr hyfforddiant yng Nghymru

Gweld rhestr o ddarparwyr hyfforddiant yng Nghymru.

Mae prosesau ymgeisio yn amrywio gan ddibynnu ar y math o hyfforddiant rydych chi'n chwilio amdano:

  • I wneud cais ar gyfer Twf Swyddi Cymru+ bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd gyrfa
  • I wneud cais am brentisiaeth a hysbysebir gan ddarparwr, cysylltwch â'r darparydd hyfforddiant yn uniongyrchol. Gallant hefyd hysbysebu eu cyfleoedd prentisiaeth ar y dudalen Chwilio am Brentisiaethau
  • Os ydych yn gyflogwr sy'n chwilio am ddarparydd hyfforddiant, cysylltwch â'r darparwydd hyfforddiant yn uniongyrchol

Archwilio

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Twf Swyddi Cymru+

Wyt ti rhwng 16-19 oed? Galli di gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith am dâl i dy helpu i allu llywio dy ddyfodol.