Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Darparwyr hyfforddiant sy'n cynnig Twf Swyddi Cymru Plws

Dechreuwch archwilio'r cyfleoedd Twf Swyddi Cymru+ sydd ar gael i chi.

Mae Twf Swyddi Cymru+ ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed yng Nghymru. Rhaglen ydyw i ddysgu’r sgiliau y byddwch eu hangen i gael swydd neu i symud ymlaen at ddysgu pellach yn y dyfodol. Byddwch yn cael lwfans ar Ymgysylltu a Hyrwyddo Twf Swyddi Cymru+, a chyflog os ydych ar Gyflogaeth Twf Swyddi Cymru+.

I wneud cais ar gyfer Twf Swyddi Cymru+ bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd gyrfa

Isod mae rhestr o ddarparwyr hyfforddiant sy'n cynnig Twf Swyddi Cymru+:


Archwilio

Twf Swyddi Cymru+

Wyt ti rhwng 16-19 oed? Galli di gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith am dâl i dy helpu i allu llywio dy ddyfodol.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.