Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Galwad yn ôl

Iaith ddewisol ar gyfer galwad yn ôl?

Rwy'n deall, drwy ofyn i Gyrfa Cymru fy ngalw yn ôl, y byddaf yn rhoi fy nata personol i Gyrfa Cymru:

  • Rwy'n cydnabod y bydd Gyrfa Cymru yn cysylltu â mi ar y rhif ffôn a ddarperir gennyf. Os na all Gyrfa Cymru gysylltu â mi dros y ffôn, gallant wedyn anfon neges destun neu e-bost ataf i ddilyn neu aildrefnu'r alwad.
  • Rwy'n cydnabod efallai y bydd angen i Gyrfa Cymru rannu fy nata personol gyda thrydydd partïon er mwyn darparu ei wasanaethau i mi;
  • Rwyf wedi darllen ac wedi deall polisi preifatrwydd Gyrfa Cymru

Os ydych yn hapus gyda'r gosodiadau uchod ac yn dymuno i Gyrfa Cymru gysylltu â chi, ticiwch y bocs canlynol ac yna rhowch eich manylion cyswllt yn y meysydd a ddarparwyd. Mae'n bwysig sicrhau bod y manylion cyswllt a ddarperir gennych yn gywir.