Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Colegau yng Nghymru

Gweld rhestr o golegau yng Nghymru.

Mae colegau'n cynnig cyrsiau llawn-amser a rhan-amser mewn ystod eang o bynciau. Gall rhai colegau hefyd gynnig Hyfforddeiaethau a chyfleoedd Prentisiaeth.

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Archwilio

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.