Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Rhaglen Gyrfaoedd yn Eich Cwricwlwm

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer Rhaglen Gyrfaoedd yn Eich Cwricwlwm 2023/24 bellach ar agor.

Mae’r Rhaglen Gyrfaoedd yn Eich Cwricwlwm yn paratoi ymarferwyr i ymgorffori addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith ar draws y cwricwlwm.

Mae addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn thema trawscwricwlaidd yn y Cwricwlwm i Gymru. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ysgolion a lleoliadau eraill roi sylw i’r cynnwys hwn ar draws pob Maes.

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon

Mae Gyrfa Cymru yn treialu'r rhaglen hon ar gyfer athrawon mewn:

 • Ysgolion cynradd
 • Ysgolion uwchradd
 • Ysgolion arbennig
 • Unedau Cyfeirio Disgyblion

Byddwn yn darparu rhaglenni cynradd ac uwchradd ar wahân i sicrhau bod y deunyddiau'n addas ar gyfer pob lefel. Nid yw'r rhaglen hon wedi'i hachredu.

Mae Cymhwyster Arweinyddiaeth Gyrfaoedd Lefel 6 gennym hefyd.

Beth mae'r rhaglen yn ei gynnwys

Mae'r rhaglen yn darparu hyfforddiant i gefnogi cynllunio, dylunio ac arwain ar yrfaoedd a phrofiadau byd gwaith.

Y tri phrif bwnc yw:

 1. Pwysigrwydd gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn y cwricwlwm
 2. Gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn ymarferol
 3. Gwireddu gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn eich cwricwlwm

Mae'r rhaglen yn cefnogi:

 • Creu rhaglen addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith sy'n helpu pob dysgwr i lwyddo
 • Ymarferwyr i fod â gweledigaeth glir ar gyfer gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn y cwricwlwm
 • Datblygu sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau
 • Effaith a gwelliant parhaus gyrfaoedd a phrofiadau â byd gwaith
 • Gweithio gydag athrawon eraill i rannu gwybodaeth ac arferion gorau

Pryd a sut mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno

3 sesiwn hanner diwrnod sy’n cael eu cyflwyno’n ddigidol yng ngwanwyn a haf 2024.

Bydd lleoedd yn gyfyngedig.

Gwneud cais neu ddarganfod mwy

I wneud cais am le cwblhewch y ffurflen gais Cynradd neu Uwchradd. Bydd nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at y tîm cwricwlwm.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Gyrfaoedd yn y cwricwlwm

Dysgwch am addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn y Cwricwlwm i Gymru a chael gafael ar offer a gwybodaeth i gefnogi eich gwaith cynllunio.