Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Adnoddau addysg Gyrfa Cymru

Dewch i ddarganfod adnoddau i’ch helpu chi fel rhiant neu warcheidwad i roi cymorth i’ch plant gydag addysg gyrfaoedd.

Defnyddiwch ein hamrywiaeth o adnoddau sy’n cynnwys gweminarau, gweithlyfrau a thaflenni gweithgaredd i helpu eich plant i:

  • Gael cipolwg ar yrfaoedd mewn gwahanol sectorau 
  • Drafod eu syniadau am yrfaoedd
  • Gyflawni eu hamcanion gyrfa

Gyrfaoedd mewn gwahanol sectorau 

Gwyliwch weminarau a defnyddiwch y gweithlyfrau gyda’ch plentyn i’w helpu i ddeall sut beth yw gweithio mewn gwahanol sectorau.


Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch


Gyrfaoedd yn y diwydiant Adeiladu


Creadigol - Dylunio


Gwyddor data


Y Gwasanaeth Tân


Bwyd a Ffermio


Gyrfaoedd gofal iechyd 


Gofal cymdeithasol – blynyddoedd cynnar


Twristiaeth


Teledu a ffilm


Adnoddau Cwis Paru Swyddi Bl.7-9

Defnyddiwch yr adnoddau hyn ochr yn ochr â’n Cwis Paru Swyddi. Mae’r Cwis Paru Swyddi yn gwis sy’n paru sgiliau a diddordebau eich plentyn â dros 700 o deitlau swyddi.


Adnoddau Sylfaenol

Cwis Buzz - cwis personoliaeth

Defnyddiwch yr adnoddau sylfaenol hyn ochr yn ochr â’n Cwis Buzz i helpu eich plentyn ddeall eu math o bersonoliaeth a’r swyddi a allai weddu iddyn nhw.


Gwybodaeth am Swyddi

Defnyddiwch ar yr adnodd ‘Swyddi dwi’n hoffi eu gwneud’ gyda Gwybodaeth am Swyddi sy’n cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd am bron i 800 o deitlau swyddi.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Adnoddau cynradd - Taflen Weithgaredd Swyddi Dwi’n Hoffi eu Gwneud Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Posteri pwnc

Archwilio rhai o'r swyddi sy'n gysylltiedig â phynciau gwahanol

Deunyddiau hyrwyddo Gyrfa Cymru

Dewch o hyd i bosteri, llyfrynnau a thaflenni ar gyfer gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol a rhieni i helpu myfyrwyr i gynllunio eu gyrfaoedd a gwybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Gyrfa Cymru.