Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Kidslingo

Natasha Baker o Kidslingo yn eistedd y tu ôl i’r wobr Partneriaid Gwerthfawr gwydr gyda thedi â logo Kidslingo yn eistedd wrth ymyl y wobr.

Mae Kidslingo wedi gweithio gyda Gyrfa Cymru ers 2020. Mae’n helpu i ysbrydoli myfyrwyr i astudio ieithoedd. Mae’n hyrwyddo manteision a rhagolygon gyrfa sy’n gysylltiedig â dysgu ieithoedd.

Mae Kidslingo Caerdydd a Chasnewydd yn dysgu Ffrangeg a Sbaeneg i blant hyd at 11 oed. Mae’n defnyddio caneuon, gweithgareddau, rhigymau, gemau, straeon a drama. Mae’n cynnig gwaith â thâl i fyfyrwyr fel tiwtoriaid iaith. Mae hynny’n golygu eu bod yn cael cyfle i ddefnyddio eu sgiliau ieithyddol yn y gweithle ac yn cael profiad gwaith gwerthfawr.

Cymorth ar gyfer astudiaethau busnes

Bu Kidslingo hefyd yn helpu myfyrwyr astudiaethau busnes yn Ysgol Uwchradd Fitzalan. Cyflwynodd sesiwn ar sut i farchnata busnes bach i fyfyrwyr sy’n astudio diploma gymhwysol Lefel 3.

Kidslingo yn “mynd y tu hwnt i bob disgwyl”

Meddai Debbie Powell, rheolwr tîm Gyrfa Cymru:

“Pleser pur oedd gweithio gyda Kidslingo Caerdydd a Chasnewydd.

“Yn ogystal â chefnogi pobl ifanc i barhau i ddysgu ieithoedd, mae’n awyddus i ysgogi pobl ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain a rhoi’r hyder iddynt ddefnyddio eu sgiliau yn y gweithle.

“Mae Kidslingo yn mynd y tu hwnt i bob disgwyl i ddarparu’r profiad gorau posibl i bobl ifanc. Hyd yn oed yn ystod y cyfnodau clo, fe wnaeth Kidslingo addasu’r hyn roedd yn ei gynnig. Roedd hyn yn galluogi i bobl barhau i ddysgu ac yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol i’r plant hefyd.”

Gweithio gyda phobl ifanc

Meddai Natasha Baker o Kidslingo Caerdydd a Chasnewydd:

“Mae wedi bod yn bleser gweithio gydag ysgolion a myfyrwyr ledled De Cymru a hyrwyddo ieithoedd a pha mor ddefnyddiol y gallant fod mewn unrhyw yrfa.

“Mae hefyd yn wych gallu gweithio gyda myfyrwyr sy’n astudio ieithoedd ar hyn o bryd a chynnig gwaith â thâl iddyn nhw er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i fwynhau ieithoedd hefyd.”

Ennill gwobr

Enillodd Kidslingo Caerdydd a Chasnewydd y wobr ‘Busnes Bach Mwyaf Cefnogol’ yng Ngwobrau Partneriaid Gwerthfawr 2021.