Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghanol De Cymru

Darganfyddwch pwy sy'n cynnig cyfleoedd addysg a hyfforddiant yng Nghanol De Cymru. Mae Canol De Cymru yn cwmpasu Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, a Bro Morgannwg.

Swyddi gwag Prentisiaethau

Ysgolion Uwchradd

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Darparwyr Hyfforddiant

Mae prosesau ymgeisio yn amrywio gan ddibynnu ar y math o hyfforddiant rydych chi'n chwilio amdano:

  • I wneud cais ar gyfer Twf Swyddi Cymru+ bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd gyrfa
  • I wneud cais am brentisiaeth a hysbysebir gan ddarparwr, cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant yn uniongyrchol. Gallant hefyd hysbysebu eu cyfleoedd prentisiaeth ar y dudalen Chwilio am Brentisiaethau

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Chwiliadau Cymru Gyfan

Os ydych eisiau dull gwahanol o chwilio, gallwch chwilio yn ôl ysgol, coleg, neu ddarparwr hyfforddiant hefyd: