Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Darparwyr addysg a hyfforddiant yn Ne-ddwyrain Cymru

Darganfyddwch pwy sy'n cynnig cyfleoedd addysg a hyfforddiant yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae De-ddwyrain Cymru yn cwmpasu Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, a Thorfaen.

Swyddi gwag Prentisiaethau

Darparwyr Hyfforddiant

Mae prosesau ymgeisio yn amrywio gan ddibynnu ar y math o hyfforddiant rydych chi'n chwilio amdano:

  • I wneud cais ar gyfer Twf Swyddi Cymru+ bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd gyrfa
  • I wneud cais am brentisiaeth a hysbysebir gan ddarparwr, cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant yn uniongyrchol. Gallant hefyd hysbysebu eu cyfleoedd prentisiaeth ar y dudalen Chwilio am Brentisiaethau