Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Darparwyr addysg a hyfforddiant yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru

Darganfyddwch pwy sy'n cynnig cyfleoedd addysg a hyfforddiant yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru. Mae De-orllewin a Chanolbarth Cymru yn cwmpasu Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, ac Abertawe.

Swyddi gwag Prentisiaethau

Colegau

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Darparwyr Hyfforddiant

Mae prosesau ymgeisio yn amrywio gan ddibynnu ar y math o hyfforddiant rydych chi'n chwilio amdano:

  • I wneud cais ar gyfer Twf Swyddi Cymru+ bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd gyrfa
  • I wneud cais am brentisiaeth a hysbysebir gan ddarparwr, cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant yn uniongyrchol. Gallant hefyd hysbysebu eu cyfleoedd prentisiaeth ar y dudalen Chwilio am Brentisiaethau

Chwiliadau Cymru Gyfan

Os ydych eisiau dull gwahanol o chwilio, gallwch chwilio yn ôl ysgol, coleg, neu ddarparwr hyfforddiant hefyd: