Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dyddiau agored mewn prifysgolion

Mae dyddiau agored yn ffordd wych o ddysgu mwy am brifysgolion a’r cyrsiau y maent yn eu cynnig.

Paratoi cyn y diwrnod agored

Gwnewch ychydig o waith cartref o flaen llaw. Mae’n wastraff braidd pan fyddwch chi’n cyrraedd yno heb wybod beth ydych chi eisiau wybod.”

Aimee, myfyriwr blwyddyn 1af

Os am gael y gorau o’r diwrnod, dylech ystyried yr hyn hoffech chi ei ddysgu a’i weld cyn i chi fynd:

 • Meddyliwch pa gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi
 • Edrychwch ar wefan y brifysgol, ac argraffwch fap o’r campws i ddod yn gyfarwydd â’r lle
 • Edrychwch ar ddewisiadau o ran llety, a pha rai yr ydych chi eisiau eu gweld
 • Dysgwch pa mor bell yw’r brifysgol o’r ddinas neu’r dref
 • Trefnwch apwyntiad i ymweld â gwasanaethau myfyrwyr i wybod pa gymorth y gallant ei gynnig i chi
 • Cynlluniwch eich diwrnod. Trefnwch eich cynlluniau teithio yn fuan
 • Nodwch pa gwestiynau hoffech chi eu gofyn

Gwneud y gorau o’r diwrnod pan fyddwch chi yno

Ewch i gymaint o sgyrsiau ac ymweliadau adran ag sy’n bosibl.”

George, myfyriwr 2il flwyddyn

Beth i’w ofyn a ble i ymweld:

 • Dysgwch bopeth y gallwch ynglŷn â’r cwrs
  • Sut caiff y cwrs ei ddysgu?
  • Beth yw’r modiwlau?
  • Sut fyddwch chi’n cael eich asesu?
  • Sawl darlith sydd bob wythnos?
 • Ewch ar daith tywys o gwmpas y campws er mwyn gweld pa gyfleusterau sydd yno
 • Ewch i edrych ar lety myfyrwyr a dysgu sut i ymgeisio. Mae bod yn fodlon gyda’ch llety yn rhan bwysig iawn o fwynhau eich profiad yn y brifysgol
 • Ymwelwch â'r gwasanaethau myfyrwyr i wybod am y gefnogaeth y gallant ei gynnig
 • Ewch i’r undeb myfyrwyr ac i gyfleusterau eraill fel y ganolfan chwaraeon. Pa glybiau hoffech chi ymuno?
 • Ewch i weld y dref neu’r ddinas agosaf. Ystyriwch lle gallech chi gael swydd ran-amser
 • Os na allwch chi weld popeth mewn un ymweliad, trefnwch un arall

Mwy o wybodaeth

(Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Dewis cwrs yn 18 oed

Cael yr help i benderfynu pa gwrs sy'n iawn i chi. Ystyriwch y manteision a'r anfanteision, y cyllid, gofynion mynediad a mwy.

Gwneud cais i'r brifysgol

Beth sydd angen ichi ei wybod am wneud cais i brifysgol, dyddiadau cau, y cais, profion derbyn a rhagor. 

Cyllid i fyfyrwyr yn y brifysgol

Cyllid prifysgol, gan gynnwys benthyciadau a grantiau Cyllid Myfyrwyr Cymru am ffioedd dysgu a chostau byw, sut mae ymgeisio ac ad-dalu. 


Angen rhagor y syniadau gyrfaoedd?