Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dewch o hyd i'ch coleg lleol

Bydd edrych ar wefannau colegau yn eich helpu i ddarganfod mwy am sut le yw'r coleg a pha gyrsiau sydd ganddyn nhw. Mae gan rai colegau luniau a teithiau rhitihol fel y gallwch weld sut brofiad fyddai bod yno.

Bydd y dolenni isod yn mynd a chi i wefannau eraill. Efallai y bydd rhai o'r fideos a'r teithiau rhithiol yn Saesneg yn unig.

Coleg Cambria

Mae gan Coleg Cambria 6 campws. Cael taith o amgylch y campysau:

 1. Coleg Cambria, Bersham Road
 2. Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy
 3. Coleg Cambria, 6ed Glannau Dyfrdwy
 4. Coleg Cambria, Iâl
 5. Coleg Cambria, Llaneurgain
 6. Coleg Cambria, Llysfasi

Coleg Caerdydd a'r Fro

Mae llawer o gampysau yn y coleg. Y prif gampysau ar gyfer pobl ifanc yw:

 1. Heol Dumballs, Canol Dinas Caerdydd
 2. Campws y Bari
 3. ICAT, Rhŵs
 4. Campws Cymuedol Eastern
 5. Cwtch wedi'i lleoli yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campysau coleg ar Coleg Caerdydd a'r Fro.


Coleg Catholig Dewi Sant, Caerdydd

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campws ar Coleg Catholig Dewi Sant.


Coleg Ceredigion

Mae gan Coleg Ceredigion 2 gampws:

 1. Aberystwyth
 2. Aberteifi

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campysau coleg ar Coleg Ceredigion.


Coleg Gwent

Mae gan Coleg Gwent 4 campws. Cael taith o amgylch y campysau:

 1. Coleg Gwent, Nash, Casnewydd
 2. Coleg Gwent, Crosskeys
 3. Coleg Gwent, Parth Dysgu Blaenau Gwent, Glynebwy
 4. Coleg Gwent, Parth Dysgu Torfaen
 5. Coleg Gwent, Brynbuga (Usk)

Coleg Gŵyr Abertawe

Mae gan Coleg Gŵyr 2 gampws. Cael taith o amgylch y campysau:

 1. Gorseinon
 2. Ty Coch

Coleg Sir Benfro

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campws ar Coleg Sir Benfro.


Coleg Sir Gâr

Mae gan Coleg Sir Gâr 5 campws:

 1. Y Graig
 2. Ffynnon Job
 3. Pibwrlwyd
 4. Rhydaman
 5. Gelli Aur

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campysau coleg ar Coleg Sir Gâr.


Coleg y Cymoedd

Mae gan Coleg y Cymoedd 4 campws. Cael taith o amgylch y campysau:

 1. Coleg y Cymoedd, Aberdâr
 2. Coleg y Cymoedd, Llwynypia
 3. Coleg y Cymoedd, Nantgarw
 4. Coleg y Cymoedd, Ystrad Mynach

Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot

Mae gan Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot (NPTC) 9 campws:

 1. Afan
 2. Abertawe
 3. Bannau Brycheiniog
 4. Castell-nedd
 5. Drenewydd
 6. Maesteg
 7. Pontardawe
 8. Llandarcy
 9. Llandrindod

Edrychwch ar y fideo i wybod mwy am y cwrs Astudiaethau Sylfaen yn y coleg.

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campysau coleg ar Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot.


Grŵp Llandrillo Menai

Mae gan Grŵp Llandrillo Menai 3 campws. O fewn y 3 campws yma mae ganddynt gampysau eu hunain:

 1. Coleg Llandrillo - Llandrillo-yn-Rhos, Abergele a Rhyl
 2. Coleg Menai - Bangor, Parc Menai a Llangefni
 3. Coleg Meirion Dwyfor - Dolgellau a Glynllifon

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campysau coleg ar Grŵp Llandrillo Menai.


Coleg Penybont

Mae gan Coleg Penybont 4 campws. Y prif gampysau ar gyfer pobl ifanc yw:

 1. Cowbridge Road
 2. Pencoed (Saesneg yn unig)

Cewch wybod mwy am y coleg a'r campysau coleg ar Coleg Penybont.


Y Coleg Merthyr Tudful

Mae gan Y Coleg Merthyr Tudful 2 gampws.

 1. Merthyr Tydfil
 2. Redhouse

Cewch daith o amgylch y Coleg drwy erdych ar y fideo rhithiol. Cewch wybod mwy am y coleg a'r campysau coleg ar Y Coleg Merthyr Tudful.