Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Yn meddwl am fynd i'r coleg?

Edrychwch ar y camau y mae David yn eu cymryd i'w helpu gynllunio i fynd i'r coleg.

Person ifanc yn archwilio ar gliniadur

Mae David yn dod i wybod mwy am coleg

Person ifanc yn siarad hefo Cynghorydd Gyrfa

Mae David yn siarad hefo Cynghorydd Gyrfa

Person ifanc yn cerdded tuag at adeilad coleg

Mae David yn mynd i weld y coleg

Person ifanc yn ymgeisio am coleg ar gliniadur

Mae David yn penderfynu gwneud cais ar-lein i coleg

Person ifanc mewn crys a tei

Mae gan David gyfweliad yn y coleg

Person ifanc yn dathlu hefo dwylo yn yr awyr

Mae David yn cael lle yn y coleg