Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Deunyddiau hyrwyddo Gyrfa Cymru

Dewch o hyd i bosteri, llyfrynnau a thaflenni ar gyfer gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol a rhieni i helpu myfyrwyr i gynllunio eu gyrfaoedd a darganfod  y gefnogaeth y gall Gyrfa Cymru ei chynnig i bobl ifanc.

Bydd rhain yn ddefnyddiol ar gyfer:

  • Nosweithiau rhieni
  • Nosweithiau agored
  • Gwersi gyrfaoedd
  • Arddangos mewn dosbarthiadau a choridorau

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Opsiynau Blwyddyn 9 - Dewis pynciau - addas i ddisgyblion Blwyddyn 9 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Llyfryn Dechrau Arni i ddisgyblion ag anawsterau dysgu ac anableddau - canllaw i'ch helpu i ddechrau meddwl am eich dyfodol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Poster A3 Uchelgais i Reality yn egluro'r gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr gan Gyrfa Cymru - addas i sefydliadau AB Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Poster gwneud penderfyniad Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

 

Gweld ein posteri pwnc

Posteri pwnc

Archwilio rhai o'r swyddi sy'n gysylltiedig â phynciau gwahanol


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Adnoddau addysg Gyrfa Cymru

Cyrchu gweminarau, taflenni gwaith a gweithgareddau gyrfaoedd i helpu eich plant gydag addysg gyrfaoedd.

Adnoddau addysgu ysgolion uwchradd ar HWB

Ewch i HWB i gael mynediad at ein hadnoddau addysgu ysgolion uwchradd.

Sianel YouTube Gyrfa Cymru

Mynediad uniongyrchol i'n sianel YouTube. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.

Nodweddion

Dolenni i'r nodweddion a'r ymgyrchoedd a hyrwyddir gan Gyrfa Cymru drwy gydol y flwyddyn.