Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Aros. Paid rhoi'r gorau iddi!

Geiriau Aros. Paid rhoi'r gorau iddi! Llun person ifanc hefo eiconau beiro, pren mesur a tabled

Ydych chi wedi dechrau'r coleg neu'r chweched dosbarth yn ddiweddar ond nawr yn meddwl tybed a ydych chi wedi gwneud y penderfyniad cywir? Y peth pwysig yw gofio yw i beidio â rhuthro i wneud penderfyniad y gallech ei ddifaru nes ymlaen.

Cymerwch eich amser i....

  • Ddeall pam eich bod yn cael amheuon. Ai amgylchedd y coleg / ysgol ydyw neu'r cwrs?
  • Feddwl sut mae hyn yn gwneud ichi deimlo. Ydych chi'n anhapus neu wedi diflasu ar y cwrs yn unig?
  • Ystyried yr effaith o adael cwrs. A fyddai gadael y cwrs yn effeithio ar eich nod gyrfa?

Edrychwch ar y gefnogaeth sydd ar gael

Ystyried gadael cwrs?

Edrychwch ar y rhesymau mwyaf cyffredin sydd gan bobl dros deimlo'n ansicr am eu cwrs, a chewch gyngor ar beth i'w wneud.

Wedi dechrau cwrs newydd? - 6 cwestiwn y gallwch fod yn ei ofyn

Cewch gymorth a chyngor i ymgymryd â dechrau cwrs newydd, gan ddelio â nerfau a phwysau, cyllid, a chynllunio eich amser.

Cefnogi eich plentyn os ydynt am adael y coleg

Edrychwch ar ein 3 prif awgrym i gefnogi eich plentyn os ydynt yn ystyried gadael y coleg.

Aros. Paid rhoi'r Gorau Iddi fideo Cynghorydd Gyrfa

Gwyliwch y fideo i gael cyngor a chefnogaeth gan ein Cynghorwr Gyrfa.

Gweld dogfen trawsgrifiad a chapsiynau. (PDF, 102KB, bydd y ffeil yn agor mewn ffenestr newydd)

YouTube Gyrfa Cymru
Cysylltu â ni

Cysylltwch am gyngor a chefnogaeth gyrfaoedd.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

7 ffordd i wneud y gorau o'r coleg a'r chweched dosbarth

Edrychwch ar y 7 prif awgrym yn cynnwys profiad gwaith, gwaith rhan amser, gwirfoddoli a mwy...

7 peth y byddwn i wedi eu gwneud yn wahanol yn y coleg

Dewch i wybod beth mae cyn fyfyriwr yn ei ddweud y byddai hi wedi'i wneud yn wahanol, fel eich bod chi'n gwneud y mwyaf o'ch amser yn y coleg neu'r 6ed dosbarth.

Posteri pwnc

Archwilio rhai o'r swyddi sy'n gysylltiedig â phynciau gwahanol

1.35
Sgiliau mae cyflogwyr eisiau

Gwybod mwy am yr hyn mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr a chael syniadau ar sut i gael y sgiliau hyn. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Bydd yr hyfforddiant rhyngweithiol, ar-lein hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn eich helpu i feithrin y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddewis yr yrfa gywir, dod o hyd i swydd a llwyddo yn y gweithle.

 

Rhoi cynnig ar Sgiliau i Lwyddo

Defnyddiwch y cod gan Gyrfa Cymru i ddechrau arni.