Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Aros. Paid rhoi'r gorau iddi!

Text Stop. Don't Drop! with image of female and pen, ruler, tablet icon

Ydych chi wedi dechrau'r coleg neu'r chweched dosbarth yn ddiweddar ond nawr yn meddwl tybed a ydych chi wedi gwneud y penderfyniad cywir? Y peth pwysig yw gofio yw i beidio â rhuthro i wneud penderfyniad y gallech ei ddifaru nes ymlaen.

Cymerwch eich amser i....

  • Ddeall pam eich bod yn cael amheuon. Ai amgylchedd y coleg / ysgol ydyw neu'r cwrs?
  • Feddwl sut mae hyn yn gwneud ichi deimlo. Ydych chi'n anhapus neu wedi diflasu ar y cwrs yn unig?
  • Ystyried yr effaith o adael cwrs. A fyddai gadael y cwrs yn effeithio ar eich nod gyrfa?

Edrychwch ar y gefnogaeth sydd ar gael

Ystyried gadael cwrs?

Edrychwch ar y rhesymau mwyaf cyffredin sydd gan bobl dros deimlo'n ansicr am eu cwrs, a chewch gyngor ar beth i'w wneud.

Wedi dechrau cwrs newydd? - 6 cwestiwn y gallwch fod yn ei ofyn

Cewch gymorth a chyngor i ymgymryd â dechrau cwrs newydd, gan ddelio â nerfau a phwysau, cyllid, a chynllunio eich amser.

1:02
Eich dyfodol mewn coleg neu chweched dosbarth

Cyn i chi wneud eich penderfyniad terfynol am adael coleg, edrychwch ar y gefnogaeth sydd ar gael gan Gyrfa Cymru.

Cefnogi eich plentyn os ydynt am adael y coleg

Edrychwch ar ein 3 prif awgrym i gefnogi eich plentyn os ydynt yn ystyried gadael y coleg.

Cysylltu â ni

Os ydych yn dal yn ansicr ac eisiau siarad â ni, cysylltwch â ni i gael mwy o help a chymorth


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

7 ffordd i wneud y gorau o'r coleg a'r chweched dosbarth

Edrychwch ar y 7 prif awgrym yn cynnwys profiad gwaith, gwaith rhan amser, gwirfoddoli a mwy...

7 peth y byddwn i wedi eu gwneud yn wahanol yn y coleg

Dewch i wybod beth mae cyn fyfyriwr yn ei ddweud y byddai hi wedi'i wneud yn wahanol, fel eich bod chi'n gwneud y mwyaf o'ch amser yn y coleg neu'r 6ed dosbarth.

1.35
Sgiliau mae cyflogwyr eisiau

Gwybod mwy am yr hyn mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr a chael syniadau ar sut i gael y sgiliau hyn. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Bydd yr hyfforddiant rhyngweithiol, ar-lein hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn eich helpu i feithrin y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddewis yr yrfa gywir, dod o hyd i swydd a llwyddo yn y gweithle.

 

Rhoi cynnig ar Sgiliau i Lwyddo

Defnyddiwch y cod gan Gyrfa Cymru i ddechrau arni.