Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Darparwyr addysg a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru

Darganfyddwch pwy sy'n cynnig cyfleoedd addysg a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru. Mae Gogledd Cymru yn cwmpasu Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, a Wrecsam.

Swyddi gwag Prentisiaethau

Darparwyr Hyfforddiant

Mae prosesau ymgeisio yn amrywio gan ddibynnu ar y math o hyfforddiant rydych chi'n chwilio amdano:

  • I wneud cais ar gyfer Twf Swyddi Cymru+ bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd gyrfa
  • I wneud cais am brentisiaeth a hysbysebir gan ddarparwr, cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant yn uniongyrchol. Gallant hefyd hysbysebu eu cyfleoedd prentisiaeth ar y dudalen Chwilio am Brentisiaethau

Chwiliadau Cymru Gyfan

Os ydych eisiau dull gwahanol o chwilio, gallwch chwilio yn ôl ysgol, coleg, neu ddarparwr hyfforddiant hefyd: