Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Beth yw clirio?

Os nad yw eich canlyniadau wedi mynd yn ôl y disgwyl neu os nad ydych wedi derbyn unrhyw gynigion gan brifysgol neu goleg, yna efallai fod Clirio ar eich cyfer chi!

Clirio yw’r broses sy’n cael ei defnyddio gan UCAS (dolen Saesneg) sy’n dod o hyd i lefydd prifysgol sydd heb eu llenwi eto ar gyfer ymgeiswyr israddedig sydd heb unrhyw gynigion.

Llynedd roedd yna 64,300 o lefydd prifysgol a choleg ar gael drwy glirio."

(UCAS, 2018)

Mae clirio yn rhedeg rhwng 5 Gorffennaf i 23 Hydref.

Gallwch chi ymgeisio ar gyfer clirio os:

 • Nad oes gennych unrhyw gynigion gan brifysgolion neu golegau rydych chi wedi ymgeisio ar eu cyfer
 • Nad ydy’ch cynigion cadarn neu yswiriant wedi cael eu cadarnhau ar ôl eich canlyniadau
 • Rydych chi’n ymgeisio’n hwyr, ar ôl 30 Gorffennaf

Sut ydw i’n defnyddio Clirio? 

Gall darganfod nad ydych chi wedi cael eich derbyn gan eich prif ddewis prifysgol fod yn  achos o bryder. Gallwn ni eich helpu i baratoi rhag ofn fod pethau’n mynd o chwith.

 • Edrychwch ar eich statws UCAS TRACK - Os ydych chi wedi ymgeisio ar gyfer y brifysgol ac wedi cymryd rhan mewn Clirio mi fyddwch chi’n gwybod yn syth o statws eich cais UCAS TRACK
 • Gwnewch gais i UCAS - Os nad ydych chi wedi ymgeisio’n barod, rhaid i chi gofrestru ag UCAS i ymgeisio
 • Gwneud yr alwad Clirio eich hunan - Bydd yn rhaid i chi alw prifysgolion eich hunan er mwyn dod o hyd i wybodaeth am lefydd gwag ar gyrsiau ac os gwnânt eich derbyn. Dewch o hyd i le tawel i’w ffonio nhw

Ewch i ‘Clirio’ UCAS (dolen Saesneg) am y manylion a sut i ymgeisio

10 prif awgrym i baratoi ar gyfer Clirio

 1. Siaradwch gyda’ch Cynghorwyr Gyrfaoedd. Cysylltu â ni
 2. Siaradwch â'ch Athrawon a'ch Tiwtoriaid. Mae ganddyn nhw brofiad o'r broses Glirio ac fe allent eich cynghori ar eich camau nesaf
 3. Cymerwch olwg ar wefan Clirio UCAS
 4. Nodwch eich ID UCAS neu Rif Clirio
 5. Cadwch eich canlyniadau gerllaw. Cyfrifwch eich pwyntiau Tariff UCAS (dolen Saesneg)
 6. Cadwch eich datganiad personol wrth law i gyfeirio ato
 7. Chwiliwch am lefydd gwag mewn prifysgolion a cholegau (dolen Saesneg). Mae llawer o brifysgolion yn dechrau hysbysebu eu llefydd gwag o fis Gorffennaf
  1. Mae rhai prifysgolion yn cynnig ailgofrestriad ar gyfer clirio cyn i chi dderbyn eich canlyniadau.
  2. Lawrlwythwch yr Ap Clirio
  3. Chwiliwch am restrau Clirio fel The Telegraph Clearing (dolen Saesneg)
 8. Edrychwch ar rifau Llinellau Cymorth Clirio Prifysgolion
 9. Paratowch gwestiynau rydych chi am ofyn i brifysgolion am y cyrsiau a’r llefydd gwag sydd ganddynt. Cadwch feiro a llyfr nodiadau gerllaw
 10. Chwiliwch am le tawel i sgwrsio â’r prifysgolion y mae gennych ddiddordeb ynddynt

Peidiwch â dychryn! Mae prifysgolion a cholegau eisiau myfyrwyr. Bydd timau derbyn eisiau eich helpu! 


Opsiynau yn 18

Eisiau meddwl eto am eich opsiynau? Cymerwch olwg ar eich holl opsiynau yn 18.