Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Beth yw clirio?

Os nad yw eich canlyniadau wedi mynd yn ôl y disgwyl neu os nad ydych wedi derbyn unrhyw gynigion gan brifysgol neu goleg, yna efallai fod Clirio ar eich cyfer chi!

Clirio yw’r broses sy’n cael ei defnyddio gan UCAS (dolen Saesneg) sy’n dod o hyd i lefydd prifysgol sydd heb eu llenwi eto ar gyfer ymgeiswyr israddedig sydd heb unrhyw gynigion.

Cafodd mwy na 73,000 o fyfyrwyr eu derbyn trwy Glirio llynedd, y nifer uchaf erioed”

UCAS, 2019

Mae clirio yn rhedeg rhwng 6 Gorffennaf i 20 Hydref.

Gallwch chi ymgeisio ar gyfer clirio os:

 • Nad ydych yn dal unrhyw gynigion gan y prifysgolion neu’r colegau rydych wedi gwneud cais iddynt
 • Na wnaethoch chi fodloni amodau eich cynigion
 • Rydych chi wedi gwrthod eich lle cadarn
 • Rydych chi’n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin

Sut ydw i’n defnyddio Clirio?

Gall darganfod nad ydych chi wedi cael eich derbyn gan eich prif ddewis prifysgol fod yn  achos o bryder. Gallwn ni eich helpu i baratoi rhag ofn fod pethau’n mynd o chwith.

 • Edrychwch ar eich statws UCAS TRACK - Os ydych chi wedi ymgeisio ar gyfer y brifysgol ac wedi cymryd rhan mewn Clirio mi fyddwch chi’n gwybod yn syth o statws eich cais UCAS TRACK, a chael rhif Clirio
 • Gwnewch gais i UCAS - Os nad ydych chi wedi ymgeisio’n barod, rhaid i chi gofrestru ag UCAS i ymgeisio
 • Chwiliwch am gyrsiau prifysgol sydd â lleoedd gwag clirio a gwnewch yr alwad eich hun  - Bydd angen ffonio prifysgolion eich hun i ddarganfod mwy am gyrsiau hefo lleoedd gwag ac os byddent yn eich derbyn. Gallwch gael cynigion anffurfiol dros y ffon ac yn a phenderfynu. Ewch i le tawel i ffonio

Ewch i UCAS What is clearing?(dolen Saesneg) am y manylion a sut i ymgeisio

10 prif awgrym i baratoi ar gyfer Clirio

 • Siaradwch gyda’ch Cynghorwyr Gyrfaoedd. Cysylltu ni
 • Siaradwch â'ch Athrawon a'ch Tiwtoriaid. Mae ganddyn nhw brofiad o'r broses Glirio ac fe allent eich cynghori ar eich camau nesaf
 • Edrychwch ar UCAS What is Clearing? (dolen Saesneg yn unig)
 • Gwnewch nodyn o’ch rhif adnabod UCAS neu Rif Clirio
 • Cadwch eich canlyniadau gerllaw. Cyfrifwch eich UCAS Tariff points (dolen Saesneg)
 • Cadwch eich datganiad personol wrth law i gyfeirio ato
 • Chwiliwch am lefydd gwag mewn prifysgolion a cholegau ar UCAS Clearing (dolen Saesneg). Mae llawer o brifysgolion yn dechrau hysbysebu eu llefydd gwag o fis Gorffennaf
 • Mae rhai prifysgolion yn cynnig ailgofrestriad ar gyfer clirio cyn i chi dderbyn eich canlyniadau.
 • Lawrlwythwch yr Ap Clirio
 • Chwiliwch leoedd gwag clirio ar wefannau fel The Complete University Guide: Clearing (dolen Saesneg yn unig)
 • Cadwch rifau ffon Clirio y prifysgolion y mae gennych ddiddordeb ynddynt 
 • Paratowch gwestiynau rydych chi am ofyn i brifysgolion am y cyrsiau a’r llefydd gwag sydd ganddynt. Cadwch feiro a llyfr nodiadau gerllaw
 • Ewch i le tawel i wneud y galwadau. Sicrhewch fod beiro a llyfr nodiadau gennych yn barod

Peidiwch â chynhyrfu, ceisiwch beidio â gor-ymateb. Nid pwrpas clirio yw ceisio cipio lle ar gwrs ar bob cyfrif. Mae'n dal i ymwneud â dewis ble y byddwch chi'n treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd.

Cofiwch, mae prifysgolion a cholegau eisiau myfyrwyr. Bydd timau Derbyniadau eisiau eich helpu chi.Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Opsiynau yn 18

Eisiau meddwl eto am eich opsiynau? Cymerwch olwg ar eich holl opsiynau yn 18.