Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg Cymru 2018

Bydd y dudalen hon yn eich diweddaru ar Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg Cymru 2018 

Beth yw testun y Ddeddf?

Cafodd y Ddeddf ei chyflwyno er mwyn:

  • Gwneud darpariaeth ar gyfer fframwaith statudol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
  • Creu proses gydweithredol, integredig o asesu, cynllunio a monitro sy’n hwyluso ymyriadau cynnar, amserol ac effeithiol
  • Creu system deg ac agored er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor, ac er mwyn datrys pryderon ac apeliadau

Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf ar gael ar llyw.cymru.


Pryd bydd y Ddeddf yn cael ei gweithredu?

Mae’r Ddeddf yn cael ei rhoi ar waith dros nifer o flynyddoedd gyda phawb yn symud drosodd i’r system newydd erbyn Awst 2025. Cewch wybod mwy am y System anghenion dysgu ychwanegol (ADY): canllaw i rieni a theuleuoedd ar llyw.cymru.

Mae cynlluniau ar y gweill i gynhyrchu cynllun gweithredu ar gyfer pobl ifanc 16+ oed sydd mewn addysg. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y Ddeddf ar gael ar llyw.cymru.


Sut fydd hyn yn effeithio ar fy mhlentyn?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflen ffeithiau ar y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) i esbonio sut y bydd y ddeddf yn effeithio ar bobl ifanc ag ADY.


Efallai i chi hefyd hoffi

Cynllun Trosglwyddo

Dewch i wybod mwy am gyfarfodydd cynllun trosglwyddo a sut y gallwch chi baratoi orau amdanynt.