Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Mae Gwybodaeth Marchnad Lafur (GML) yn darparu ystadegau, ymchwil a dadansoddiad am dueddiadau economaidd a gwaith y byd sydd ohoni ac yn y dyfodol.

Mae'n edrych ar y galw, y cyflenwad a ffactorau eraill gan gynnwys newidiadau economaidd a gwleidyddol i lywio a chefnogi penderfyniadau cynllunio gyrfa a busnes. Caiff ei gasglu a'i ddefnyddio'n lleol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac ar lefel ryngwladol.


Pwysigrwydd GML i chi a'ch myfyrwyr

Mae diweddaru eich hun â beth sy'n mynd ymlaen yn y farchnad lafur yn bwysig i unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau gyrfa. Dylai GML chwarae rhan allweddol mewn unrhyw adran gyrfaoedd. Dylech chi a'ch myfyrwyr fod yn ymwybodol o:

  • Pa gyfleoedd sydd ar gael ar eu cyfer
  • Beth yw'r tueddiadau yn y dyfodol yn debygol o fod mewn gwahanol sectorau
  • Pa gymwysterau a sgiliau y bydd eu hangen arnynt
  • Sut mae angen iddynt baratoi ar gyfer cystadlu am swyddi mewn rhai sectorau

Dod o hyd i GML ar ein gwefan

Gellir canfod gwybodaeth marchnad lafur mewn adrannau allweddol ar ein gwefan:Diddordeb mewn cael gwybod mwy am ddefnyddio GML gyda'ch myfyrwyr?

Gall Gyrfa Cymru helpu. Ebostiwch eich Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith lleol i drafod  sut i integreiddio GML yn eich cwricwlwm.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi