Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Iechyd – Cyflogwyr

Mae prentisiaethau sy’n gysylltiedig ag iechyd i’w cael yn y GIG, gydag optegwyr, mewn meddygfeydd a deintyddfeydd, fferyllfeydd, a chartrefi gofal.

Gall mathau o brentisiaethau gynnwys:

  • Gwaith cymorth biofeddygol
  • Gwyddor iechyd
  • Gweinyddu cleifion
  • Gofal iechyd
  • Cynorthwyydd optegol
  • Technegydd fferylliaeth
  • Nyrs ddeintyddol

Rhai cyflogwyr sy’n recriwtio prentisiaid mewn meysydd cysylltiedig gydag iechyd

Byrddau Iechyd GIG

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld holl swyddi’r GIG ar wefan swyddi’r GIG (dolen Saesneg yn unig).

Fferylliaeth

Boots

Co-operative Pharmacy

Lloyd Pharmacy

Optegol

Specsavers

Vision Express

Deintyddol

Bupa

Gofal

Pobl

I ddod o hyd i brentisiaethau mewn cartrefi gofal lleol, deintyddfeydd a meddygfeydd chwiliwch y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau neu defnyddiwch wefannau swyddi.


Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr a swyddi gwag

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Mae'r rhan fwyaf o’r cyfleoedd prentisiaeth hyn yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru.

(Nodwch: Roedd pob dolen yn gywir 13/03/2020. Gall cyflogwyr newid dolenni ar unrhyw adeg.)