Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru

Mae deall pa swyddi sydd ar gael yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol yn gallu eich helpu i ddechrau ymchwilio i wahanol syniadau gyrfa.

Mae dechrau meddwl sut y gall technoleg ddylanwadu ar y farchnad swyddi a beth y mae cyflogwyr ei eisiau yn gallu eich helpu i baratoi ar gyfer dod o hyd i waith yn y dyfodol.

Meddyliwch am:

  • Sut bydd technoleg yn  dylanwadu ar y mathau o swyddi sydd ar gael yn y dyfodol?
  • Pa swyddi sydd ar gynnydd?
  • Pa swydd sy'n prinhau?
  • Ble bydd y cyfleoedd swyddi?

Gwyliwch y fideos a byddwch yn barod am fyd gwaith y dyfodol yng Nghymru


A wyddoch chi?


Efallai y byddech hefyd yn hoffi