Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dechrau arni - Gyrfaoedd a'r byd gwaith

Dewch o hyd i wybodaeth a dogfennau defnyddiol i'ch helpu gyda chynllunio a datblygu eich rhaglen gyrfaoedd a'r byd gwaith.

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith: Canllawiau atodol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith: Swyddogaethau a chyfrifoldebau Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Estyn: Gyrfaoedd - Gweithredu'r fframwaith gyrfaoedd a'r byd gwaith mewn ysgolion uwchradd (2017) Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith: Canllaw i Lywodraethwyr yng Nghymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Manylion cyswllt Cydgysylltwyr Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Cynnig Gyrfa Cymru- Myfyrwyr chweched dosbarth yng Nghymru 2019-2020 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Cynnig Gyrfa Cymru Myfyrwyr AB yng Nghymru 2019-2020 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Dyfodol Disclair Cytundeb Partneriaeth gydag Ysgolion 2020 - 21 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Dolenni defnyddiol


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Addysg Cymru

Dewch i wybod mwy am sut mae addysg yn newid. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.

Deunyddiau hyrwyddo Gyrfa Cymru

Dewch o hyd i bosteri, llyfrynnau a thaflenni ar gyfer gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol a rhieni i helpu myfyrwyr i gynllunio eu gyrfaoedd a gwybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Gyrfa Cymru.

Adnoddau addysgu ysgolion uwchradd ar HWB

Ewch i HWB i gael mynediad at ein hadnoddau addysgu ysgolion uwchradd.