Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Enghraifft o CV academaidd

Enghraifft o CV - Kadiza

Mae'r CV hwn yn canolbwyntio ar gyflawniadau addysgol ac:

 • Mae’n ddefnyddiol pan fyddwch chi’n gwneud cais am swyddi darlithio neu swyddi ymchwil ym maes addysg uwch
 • Gall fod ychydig yn hirach na CV traddodiadol

Kadiza Hussein

kadizahussein1@yahoomail.com
07999987654
Kadiza Hussein ar LinkedIn

Proffil Personol

Ieithydd medrus gyda chefndir ymchwil cadarn, profiad addysgu rhyngwladol ac amser mewn gwasanaethau cyhoeddus a diwydiant dramor yn awyddus i barhau i ddatblygu gyrfa mewn addysgu iaith, tra'n cynnal ymchwil i ddefnydd iaith yn rhanbarth Sahel yn Affrica. Mae hefyd yn gobeithio parhau i fireinio a datblygu gwybodaeth a sgiliau yn yr ieithoedd Ffrangeg ac Arabeg.

Addysg/Cymwysterau

Prifysgol Caerdydd, 2013 - 2016

 • PHD
 • Ymchwil a ariannwyd gan yr AHRC dan y teitl ‘‘The influence of Arabic on the local languages of the Sahel” (crynodeb yn Atodiad 1)
 • Goruchwylydd: Yr Athro Michael Peterson, Adran Astudiaethau Ieithoedd Cymhwysol, Prifysgol Caerdydd
 • Cyflawnwyd 2016

Prifysgol Abertawe, 2008 – 2013

 • MA/PGDip Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill
 • Roedd y modiwlau’n cynnwys dadansoddi disgwrs ar gyfer addysgu iaith, caffael ail iaith a dulliau ymchwil ar gyfer ieithyddiaeth gymhwysol
 • Traethawd hir ar sut mae ieithoedd yng Ngogledd Affrica wedi newid dros amser
 • Cyflawnwyd 2013
 • BA (anrh) Ffrangeg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol. Dosbarth: 1af
 • Roedd y modiwlau'n cynnwys gramadeg pedagogaidd, seicoieithyddiaeth a Ffrangeg ar gyfer busnes
 • Traethawd hir y flwyddyn olaf yn archwilio datblygiad cwis i bennu gallu person i ddysgu
 • Cyflawnwyd 2011

The Bridge High School, Oldtown, 2001 – 2008

 • Safon Uwch: Saesneg Iaith, Ffrangeg, Daearyddiaeth, a gyflawnwyd yn 2008
 • Naw TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith, Ffrangeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, cyflawnwyd 2006

Profiad Addysgu/Goruchwylio

Darlithydd, Prifysgol Manceinion, 2019 – presennol

 • Cyflwyno sesiynau addysgu ar y cyrsiau BA TEFL, BA Ieithyddiaeth Gymhwysol a BA Ffrangeg
 • Asesu gwaith myfyrwyr
 • Mentora athrawon Saesneg dan hyfforddiant
 • Asesu ymarfer dysgu athrawon Saesneg dan hyfforddiant
 • Cynorthwyo gyda datblygu rhaglenni
 • Goruchwylio traethodau hir israddedig

Athro Saesneg, Centre D'Etudes Internationales, Prifysgol Ryngwladol Moroco, Rabat, Morocco, 2018 – 2019

 • Cyflwyno sesiynau addysgu ar y Rhaglen Addysgu Saesneg a Saesneg israddedig
 • Cynllunio a datblygu'r rhaglen ar y cyd â chydweithwyr
 • Asesu gwaith myfyrwyr

Cynorthwyydd Addysgu, Prifysgol Caerdydd, 2013 - 2016

 • Cyflwyno addysgu ar y cyrsiau BA TEFL a BA Iaith Saesneg
 • Asesu gwaith myfyrwyr
 • Cynorthwyo gyda datblygu rhaglenni
 • Goruchwylio traethodau hir israddedig

Cyhoeddiadau

 • Bourita N, Hussein K, Thomas V 'Is Wolof becoming more like Arabic' (2021) Applied Linguistics 54:334-342
 • Hussein K, Thomas V 'Are increased economic opportunities accelerating language change in North Africa?' (2020) ITL - International Journal of Applied Linguistics 84:851-858
 • Hussein K 'The surprising benefits of learning by rote' (2018) Language Teaching Research 35:642-649

Sgiliau Ymchwil

 • Dadansoddi data arolwg meintiol
 • Cyfweld ansoddol
 • Dadansoddi disgwrs
 • Rhyngweithio ac arsylwi yn yr ystafell ddosbarth

Cynadleddau a Chyflwyniadau

 • Gweithdy 'Cynhadledd Cymdeithas Ieithyddiaeth Prydain 2022 ar 'The changing linguistic landscape in the Maghreb'
 • Cyflwyniad TEFL yng Nghynhadledd Rithiol Prydain 2021 ar ‘English isn’t the hardest language to spell – surprised?’
 • Papur yng Nghynhadledd Fyd-eang Dwyieithrwydd 2019 ar ‘Switching between two languages in Wales: is it easier than switching between three in Morocco?’
 • Papur yng Nghynhadledd Genedlaethol Ieithyddiaeth Gymhwysol 2015 ar 'Split infinitives: do they boldly go?'
 • Gweithdy yng Nghynhadledd Genedlaethol Ieithyddiaeth Gymhwysol 2014 ar ‘Can learning English through native childhood stories improve your chances?’
 • Gweithdy yng Nghynhadledd Ryngwladol Sefydliad Addysgu Saesneg 2013 ar ‘Teaching English to French-speakers when French isn’t their first language’

Gwobrau

 • Gwobr Traethawd Hir Ôl-raddedig y Flwyddyn, Prifysgol Caerdydd, 2016 am draethawd hir MA

Cymdeithasau Proffesiynol

 • Sefydliad TESOL, aelod cyswllt
 • Athro Saesneg Cofrestredig (RELT)
 • Aelod llawn o Sefydliad yr Ieithyddion

Cymwysterau Eraill

 • Tystysgrif Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (CELTA)

Hanes Cyflogaeth

Centre for Progress Language School, Bigtown, 2019 - presennol

 • Addysgu Saesneg i oedolion sydd newydd gyrraedd y DU
 • Datblygu ystod eang o wersi rhyngweithiol
 • Cyfrannu at gynllunio'r maes llafur

Tiwtor Saesneg Preifat, 2016 – 2019

 • Datblygu a chyflwyno gwersi Saesneg ar-lein i gleientiaid preifat
 • Dyfeisio cynlluniau dysgu personol

Cyfieithydd, Gwasanaeth Amgylchedd Cenedlaethol Moroco, Rabat, Morocco, 2018-2019

 • Cyfieithu dogfennau mewnol ac allanol o'r Ffrangeg ac Arabeg i'r Saesneg

Ysgrifennwr copi/Cyfieithydd, Chemico Group, Bordeaux, Ffrainc, 2016 – 2018

 • Creu, cyfieithu a chyhoeddi copi gwefan a phostiadau cyfryngau cymdeithasol

Cydlynydd Prosiect, Open Arms Trust, Caerdydd, 2013 - 2016

 • Cydlynu tîm o staff prosiect ar y prosiect English for Everyone
 • Cynllunio cyrsiau Saesneg sylfaenol
 • Dysgu Saesneg i oedolion sydd ag ychydig neu ddim Saesneg yng Nghaerdydd

Cynorthwyydd Prosiect, STAR Support Project, Abertawe, 2008 – 2013

 • Addysgu Saesneg anffurfiol i blant sydd newydd gyrraedd Abertawe
 • Arwain a chydlynu tîm o wirfoddolwyr

Cynorthwyydd Prosiect Gwirfoddol, Tiwtor Saesneg wedi hynny, Bigtown Big Welcome Project, Bigtown, 2006 – 2008

 • Cyfrannu at drefnu gweithgareddau i gyfranogwyr y prosiect
 • Cyflwyno sesiynau addysgu Saesneg i grwpiau bach o bobl ifanc

Geirdaon

 • Professor Abdul Aziz - Manchester University, 0161 0256677, abdul.aziz@manchester.ac.uk
 • Dr Macmillan Anderson-Jones - Centre for Progress Language School, 01555 359000, m.anderson-jones@centreforprogress.org.uk
 • Yr Athro Michael Peterson - Prifysgol Caerdydd, 029 25556678, petersonm@cardiff.ac.uk

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed CV Academaidd Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.