Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Enghraifft o CV cronolegol

Enghraifft o CV - Hannah

Mae’r CV yma’n rhoi sylw i hanes cyflogaeth a sgiliau, gan gychwyn gyda’r swydd ddiweddaraf:

 • Gall unrhyw un sydd â rhywfaint o hanes gwaith ei ddefnyddio
 • Mae'n arbennig o ddefnyddiol wrth aros yn yr un math neu waith tebyg

Hannah Jones

Hannahjones999@yahoomail.com
07777555999
Hannah Jones ar LinkedIn

Proffil Personol

Rheolwr Arlwyo llwyddiannus gyda 17 mlynedd o brofiad yn y sector gwasanaethau bwyd. Arweinydd tîm profedig gyda hanes o droi siopau arlwyo llai proffidiol yn rhai llwyddiannus. Blynyddoedd lawer o brofiad o fentora cydweithwyr iau, gan sicrhau bod cefnogaeth, cymhelliant ac arweiniad ar gael.  Unigolyn hynod drefnus a brwdfrydig, sy'n awyddus i barhau i ffynnu a datblygu o fewn busnes llwyddiannus, aml-genedlaethol.

Hanes Cyflogaeth

Rheolwr Ardal, Bakehouse Co., Gogledd Cymru, 2016 – presennol

 • Rheoli grŵp o 12 o siopau arlwyo yn rhanbarth Gogledd Cymru
 • Cynnydd cyffredinol o 15% mewn cynhyrchiant rhwng 2017-2022 mewn canghennau lleol
 • Lleihau gwastraff bwyd 10% yn gyffredinol ar draws siopau trwy gyflwyno gostyngiadau diwedd dydd ar gynhyrchion trosiant uchel
 • Gwella cyfraddau cadw staff drwy gyflwyno amrywiaeth o gymhellion a gwobrau i staff
 • Cynllunio hyrwyddiadau gwerthu ac asesu eu heffeithiolrwydd
 • Asesu perfformiad yn erbyn targedau gwerthu
 • Dyrannu a monitro cyllidebau unigol
 • Rhoi cynlluniau gwella ar waith mewn cydweithrediad â rheolwyr a staff lleol
 • Hyfforddi a mentora darpar reolwyr o fewn y Cwmni

Rheolwr Siop, Bakehouse Co., Northtown, 2013 – 2016

 • Goruchwylio tîm o staff, gan gynnwys rheoli rota shifft
 • Asesu lefelau stoc ac archebu stoc newydd
 • Rheoli cyfrif stoc ac arian parod i mewn ac allan o'r siop
 • Hyfforddi staff newydd a staff presennol ar bob agwedd o waith yn y siop, gan gynnwys hylendid bwyd a iechyd a diogelwch

Goruchwyliwr Shifft, Jimmy's Bakery, Northtown, 2012 – 2013

 • Goruchwylio a hyfforddi staff ar bob agwedd o waith, gan gynnwys iechyd a diogelwch
 • Cyfrif arian yn ôl y galw
 • Paratoi bwyd
 • Gweini cwsmeriaid
 • Glanhau ardal y gegin a blaen y siop
 • Cadw at yr holl weithdrefnau iechyd a diogelwch a hylendid

Aelod o'r Tîm, Jimmy's Bakery, Northtown, 2005 – 2012

 • Paratoi amrywiaeth o fwyd, gan gynnwys peis, cacennau a bara
 • Gweini cwsmeriaid a chymryd taliadau
 • Glanhau ardal y gegin a blaen y siop
 • Cadw at yr holl weithdrefnau iechyd a diogelwch a hylendid

Addysg/Cymwysterau

Distance Training UK, 2020 - 2021

 • NVQ lefel 5 Arwain a Rheoli, rhagoriaeth, CMI, a gyflawnwyd yn 2021

Northtown High School, 2000 – 2007

 • Safon Uwch: Saesneg A, Gwleidyddiaeth B, Hanes C, a gyflawnwyd yn 2007
 • Naw TGAU gradd C ac uwch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, a gyflawnwyd yn 2005

Gwobrau

 • Gwobr Rheolwr y flwyddyn yn Bakehouse Co. cyflawnwyd yn 2021

Hobïau/Diddordebau

 • Aelod o Ford Gron Bigtown

Geirdaon ar gael ar gais.


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed CV Cronolegol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.