Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Enghraifft o CV ymadawyr ysgol

Enghraifft o CV - Stephen

Mae’r CV yma’n rhoi sylw i sgiliau, cryfderau a nodweddion personol.

Mae'n ddull defnyddiol os ydych yn gwneud cais am eich swydd gyntaf ar ôl gadael yr ysgol. Gall y dull yma hefyd fod yn ddefnyddiol wrth:

 • Ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod i ffwrdd
 • Os oes bylchau yn eich hanes gwaith neu’ch bod wedi newid eich swydd sawl gwaith

Stephen Jameson

11 Stone House Court, Porth, CF1 5SD
Ebost: stevej @ examplemail .co.uk
Ffôn: 01995 387621 Symudol: 07800 0001111

Proffil Personol

Unigolyn dibynadwy, empathig a phroffesiynol sy'n edrych ymlaen at ddechrau gweithio a dysgu sgiliau newydd. Cyfathrebwr effeithiol sy'n amyneddgar, yn garedig ac yn ofalgar. Unigolyn hyblyg sy'n gweithio'n dda fel rhan o dîm ond yr un mor hyderus yn gweithio'n unigol. Gwybodaeth a dealltwriaeth glir o bwysigrwydd GDPR a rheoliadau diogelu.

Sgiliau

 • Prydlon a dibynadwy
 • Da am gadw nodiadau a chofnodion
 • Sgiliau TG da
 • Da am weithio fel rhan o dîm – rwy’n aelod o fy nhîm rygbi lleol
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog

Cyflogaeth a Phrofiad Gwaith

Cynorthwyydd Gwerthu, Swydd ar ddydd Sadwrn – Porth Town Sports Shop, Mehefin 2021 - presennol

 • Arddangos stoc
 • Delio gyda chwsmeriaid
 • Cymryd taliadau gan gynnwys taliadau cardiau debyd a chredyd

Cartref Gofal Hillhouse, Y Porth, Mehefin 2021

Fe wnes i gwblhau pythefnos o brofiad gwaith mewn cartref gofal i'r henoed. Roedd gen i ddiddordeb gan fod fy mam-gu yn byw gyda ni ac rwy'n helpu gyda'i gofal weithiau. Roedd y tasgau’n cynnwys:

 • Helpu amser bwyd 
 • sgwrsio a chwarae gemau gyda rhai preswylwyr
 • Arsylwi gwaith y cynorthwywyr gofal

Addysg/Cymwysterau

Ysgol Gyfun Niwbwrch – 2017-2022

 • TGAU: Saesneg Gradd C, Cymraeg Gradd C, Hanes Gradd D, Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl Gradd C/D, cyflawnwyd 2022
 • Gwobr Arian ASDAN, cyflawnwyd 2022

Hobïau/Diddordebau

 • Pêl droed – chwarae i dîm pêl-droed lleol
 • Karate - wedi ennill gwregys du 

Geirdaon ar gael ar gais.


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed CV Ymadawyr Ysgol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.