Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Enghraifft o CV seiliedig ar sgiliau

Enghraifft o CV - Thomas

Mae’n ddefnyddiol pan ydych eisiau:

 • Pwysleisio sgiliau a llwyddiannau perthnasol i’r swydd honno
 • Mae gennych sgiliau trosglwyddadwy. Sgiliau trosglwyddadwy yw'r sgiliau rydych chi wedi'u datblygu mewn gwahanol feysydd yn eich bywyd

Thomas Rees

53 Church Crescent, Oldtown, SA99 2ZZ
thomasprees35@gmail.com
Ffôn: 01999 999666 Rhif symudol: 07999123456

Proffil Personol

Unigolyn gweithgar, llawn cymhelliant gyda nifer o flynyddoedd o brofiad cyflogaeth a phrofiad gwirfoddol. Yn meddu ar ystod o sgiliau gweinyddol a TGCh gan gynnwys defnydd cymwys o MS-Office 365, ysgrifennu adroddiadau yn effeithiol, trefnu a rheoli amser. Gweithiwr tîm ac arweinydd effeithiol sy'n ymgysylltu'n dda â phobl o bob oed ac o gefndiroedd amrywiol, gan ddefnyddio sgiliau cyfathrebu a gwrando da. Yn gobeithio cymhwyso rhai o’r sgiliau a ddysgwyd mewn diwydiannau amrywiol i rôl newydd a chyffrous o fewn Gweinyddiaeth Busnes.

Sgiliau

Cyfathrebu

 • Ysgrifennu adroddiadau fel Goruchwyliwr Gofal yn Newhomes Ltd
 • Ysgrifennu cofnodion cyfarfodydd fel Ysgrifennydd elusen leol i blant
 • Cynhyrchu aseiniadau i safon uchel yn ystod hyfforddiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Arwain trafodaethau yn ystod cyfarfodydd ymddiriedolwyr fel Ysgrifennydd Elusen
 • Darparu cyfarwyddiadau a gwybodaeth leol i ymwelwyr â Pharc Gwledig Crofts

Sgiliau TGCh

 • Defnyddiwr cymwys o MS-Office 365 Suite, gan gynnwys Word, Outlook, PowerPoint ac Excel
 • Defnyddio pecyn cronfa ddata mewnol i gofnodi gwaith achos tra yn Newhomes Ltd

Sgiliau Trefnu

 • Cydlynu digwyddiadau codi arian a phartïon plant
 • Trefnu gweithgareddau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys Hobbycraft a nosweithiau coginio

Gwaith Tîm

 • Cydweithio gyda chydweithwyr ym mharc gwledig Crofts a rhannu tasgau gwaith
 • Aelod tîm effeithiol o fewn tîm mawr o staff gofal

Hanes Cyflogaeth

Goruchwyliwr Gofal, Newhomes Ltd, Anytown, 2018 – 2021

 • Goruchwyliaeth effeithiol a chefnogol o dîm o gynorthwyydd gofal a defnyddio Microsoft Excel i greu rotas staff
 • Darparu hyfforddiant i staff ar faterion fel iechyd a diogelwch a chodi a chario
 • Cofnodi gwaith achos a chynhyrchu adroddiadau rheoli gan ddefnyddio Microsoft Excel a Microsoft Access
 • Darparu gofal rhagorol i ddefnyddwyr gwasanaethau
 • Trefnu gweithgareddau cymdeithasol i ddefnyddwyr gwasanaeth

Cynorthwyydd Gofal, New Homes Ltd, Anytown, 2013 – 2018

 • Darparu gofal personol rhagorol
 • Trefnu gweithgareddau hamdden i ddefnyddwyr gwasanaeth

Gofalydd tir, Parc Gwledig Crofts, Anytown, 1992 – 2013

 • Torri glaswellt, coed, llwyni a gwrychoedd, gan ddefnyddio amrywiaeth o offer a chyfarpar
 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i ymwelwyr

Addysg/Cymwysterau

Gwasanaethau Hyfforddi Anytime, 2014 – 2016

 • Diploma lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Teilyngdod/Rhagoriaeth, OCR, a gyflawnwyd yn 2016
 • Diploma lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rhagoriaeth, OCR, a gyflawnwyd yn 2015

Ysgol Gyfun Anytown, 1985 – 1990

 • TGAU gan gynnwys Gwaith Coed A, Saesneg C, Gwyddoniaeth Dyfarniad Deuol CC, a gyflawnwyd yn 1990

Gwirfoddoli

 • Ysgrifennydd a threfnydd digwyddiadau Smile and Play, 1994 - presennol

Geirdaon ar gael ar gais.


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed CV Seiliedig ar Sgiliau Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.