Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Enghraifft o CV cyfreithiol

Enghraifft o CV - Ellis

Defnyddiwch y CV hwn os ydych chi’n gwneud cais am swydd gyfreithiol neu gontract hyfforddi ar ôl ysgol y gyfraith. Mae'n tynnu sylw at:

 • Gefndir addysgol
 • Profiad gwaith cyfreithiol, gan gynnwys lleoliadau gwaith a chynlluniau gwyliau

Ellis Buhari

27 Bromfield Walk, Wrexham, LL86 2YY

ellisbuhari@gmail.com

07971666555

Addysg/Cymwysterau

Prifysgol Caerdydd, 2021 - 2022

 • Cwrs LPC/LLM. Canlyniad: Canmoliaeth
 • Dewisiadau: Cyfraith cyflogaeth a gwahaniaethu, gweithio gyda chyfraith yr UE
 • Cyflawnwyd yn 2022

Prifysgol Abertawe, 2018 – 2021

 • LLB. Dosbarth: 2:1, cyflawnwyd yn 2021

Coleg Johnstown, 2016 – 2018

 • Safon Uwch: Saesneg A, Gwleidyddiaeth A, Hanes A, cyflawnwyd yn 2018

Applewhite Academy, Johnstown, 2011 – 2016

 • Naw TGAU graddau A-B, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth, cyflawnwyd yn 2016

Profiad Cyfreithiol

Medi 2021 – Mehefin 2022 Cynghorydd Myfyrwyr, Clinig y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd

Rôl wirfoddol sy'n cynnig cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd dan oruchwyliaeth Cyfreithydd.

 • Datblygu sgiliau ymchwil cyfreithiol
 • Llythyrau cyngor wedi'u drafftio ar faterion gan gynnwys anghydfodau defnyddwyr, mewnfudo a lloches a thor-perthynas

Rhagfyr 2021 Cyfreithwyr Banfield and Cole

Lleoliad profiad gwaith wythnos gyda chwmni cyfreithiol sy'n arbenigo mewn eiddo masnachol a thrawsgludo preswyl.

 • Cyfreithwyr cysgodol yn delio â materion megis prynu a gwerthu cartrefi, anghydfodau rhydd-ddaliad a phrydles a phrynu eiddo dramor
 • Cafwyd cipolwg ar y sector cyfreithiol trwy ymchwilio i erthyglau cyfreithiol, statudau, cyfraith achosion a chrynodebau achos perthnasol
 • Wedi arsylwi sut mae cyfarfodydd cleientiaid yn cael eu cynnal ac ennyn dealltwriaeth o ba gyfreithiau sy'n berthnasol mewn achosion unigol

Tachwedd 2020 Jones and Palmer Legal Services

Lleoliad profiad gwaith wythnos gyda chwmni cyfreithiol sy'n arbenigo mewn hawliadau anafiadau personol.

 • Arsylwi cyfarfodydd cleientiaid a gwneud nodiadau i'w rhannu gyda chyfreithwyr
 • Llythyrau wedi'u drafftio i gleientiaid, yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am eu hachosion
 • Ffurflen hawlio anafiadau personol wedi'i drafftio dan oruchwyliaeth Cyfreithydd

Rhagfyr 2019 Meldings Solicitors, Abertawe

Rôl wirfoddol fel rhan o weithgareddau pro-bono prifysgol.

 • Wedi rhoi sawl cyflwyniad ar bynciau cyfreithiol, megis gwahaniaethu a chydraddoldeb, i ddisgyblion ysgolion uwchradd
 • Wedi datblygu hyder mewn siarad cyhoeddus ac addasu fy steil i weddu i'r achlysur a'r gynulleidfa

Profiad Nad yw’n Gyfreithiol

Gorffennaf 2020 – Mehefin 2021 Barista, The Coffee Club, Abertawe

Gwaith rhan-amser ochr yn ochr â gradd.

 • Cymryd archebion cwsmeriaid a gweini bwyd a diodydd
 • Glanhau a chlirio yn ôl y galw

Hydref 2018 – Mawrth 2020 Cynorthwyydd Manwerthu, Best Bargain Stores, Abertawe

Gwaith rhan-amser ochr yn ochr â gradd.

 • Gwasanaethu cwsmeriaid ac ail-lenwi stoc yn y siop yn ôl y galw
 • Wedi datblygu sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, delio â dychweliadau

Sgiliau Ychwanegol

 • Trwydded yrru lawn lân
 • Westlaw UK Advanced, Practical Law and International Certification (2022)
 • Lexis Library Advance Certification (2020)
 • Gwybodaeth ymarferol ardderchog lawn o Microsoft Office 365 Suite

Gweithgareddau Allgyrsiol a Chyflawniadau

Interniaethau Rhithiol

Interniaeth rithiol 2020 gyda Jones Legal Services, Abertawe

 • Wedi datblygu ymwybyddiaeth fasnachol a sgiliau ymchwil trwy archwilio achos anghydfod teuluol yn y gorffennol, gan gynhyrchu adroddiad ar ganlyniadau tebygol

Cymdeithasau'r Gyfraith
Aelod o Gymdeithasau'r Gyfraith Caerdydd ac Abertawe (2018 – 2022 yn gynwysedig)

 • Cymryd rhan mewn ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys cynnal gweithdai ymwybyddiaeth fasnachol yn 2021 a rhwydweithio gyda chwmnïau cyfreithiol mewn cinio gyrfaoedd blynyddol

Cyflawniadau

Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm 2020

 • Wedi derbyn am gwblhau 100 awr o wirfoddoli, siopa i bobl fregus yn ystod cyfnod clo cyntaf y DU

Chwaraeon

 • Capten Tîm Rygbi Prifysgol Abertawe 2019 – 2021

Geirdaon ar gael ar gais.


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed CV Cyfreithiol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.