Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Swyddi haf tymhorol dramor

Gall gweithio dramor dros yr haf fod yn ffordd o gael gwaith a gweld gwledydd eraill ar yr un pryd.

  • Mae cyflogwyr fel arfer yn recriwtio ar gyfer swyddi tymhorol dros yr haf rhwng mis Mawrth a chanol yr haf
  • Dylech barhau i edrych ar y gwefannau gan na wyddoch pryd y caiff swyddi gwag newydd eu hysbysebu
  • Caiff rhai swyddi tymhorol dros yr haf ond eu hysbysebu am gyfnod byr felly edrychwch ar y safleoedd yn rheolaidd

Dod o hyd i swyddi tymhorol dramor

Safleoedd swyddi cyffredinol ar gyfer Swyddi Tymhorol Dramor

(Mae llawer o'r dolenni ar y dudalen yma yn Saesneg yn unig)

Dewch o hyd i ystod eang o swyddi dramor ar y gwefannau hyn:


Gwersylloedd haf dramor

Gwnewch gais i wersylloedd haf:


Cynrychiolwyr gwyliau a mwy

  • Mae Gweithredwyr Teithiau a chwmnïau teithio yn recriwtio Cynrychiolwyr Gwyliau tymhorol i weithio ledled y byd
  • Mae amrywiaeth eang o swyddi ar gael gyda Gweithredwyr Teithiau gan gynnwys: Cynrychiolwyr Gwyliau, staff cegin, cynnal clybiau plant, nanis, gwaith sba a hyfforddwyr chwaraeon

Cymerwch olwg ar gwmnïau teithio a gweithredwyr teithiau ar gyfer swyddi cynrychiolwyr gwyliau a mwy:


Llongau mordeithio a fferïau

Llongau mordeithio

Y swyddi sydd ar gael ar longau mordeithio yw swyddi adloniant, manwerthu, gofal plant, cadw ty a glanhau, bwyd a diod, ffotograffiaeth, chwaraeon a ffitrwydd.

Dyma rai cwmnïau mordeithiau er mwyn eich helpu i ddechrau chwilio am y swydd honno:

Chwiliwch am fwy o swyddi ar y wefan All Cruise Jobs.

Fferïau

Gall cwmnïau fferi hefyd hysbysebu am swyddi haf:


Nanis ac Au Pairs

Chwiliwch am swyddi dramor fel nani neu au pair a darganfod mwy am y swyddi:


Chwilio am swyddi yn ddiogel

Cofiwch gadw golwg am sgamiau swyddi pan fyddwch yn chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i osgoi sgamiau swyddi ar y wefan Safer Jobs.

I gael rhagor o wybodaeth am ddod o hyd i waith gyda chwmnïau teithio cofrestredig ewch i:


Efallai i chi hefyd hoffi