Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2023

Mae'n wythnos Wyddoniaeth Prydain, felly beth am archwilio swyddi sy'n defnyddio gwyddoniaeth?

Oes gennych chi ddelwedd o swydd sy'n ymwneud â gwyddoniaeth fel person mewn cot labordy wen yn syllu drwy ficrosgop? Mae llawer mwy i swyddi mewn gwyddoniaeth na bod mewn labordy. Mae swyddi sy'n ymwneud â gwyddoniaeth mewn sawl math o ddiwydiannau.

Gallech fod yn:

 • Help i leihau newid hinsawdd
 • Adeiladu adeiladau ynni effeithlon
 • Dod o hyd i frechlyn ar gyfer clefyd newydd

Swyddi gwyddoniaeth mewn ynni ac adeiladu

Mae swyddi sy'n defnyddio gwyddoniaeth ymhlith y 10 hysbyseb uchaf yng Nghymru yn y 12 mis diwethaf.

Dyma'r 5 swydd wyddoniaeth uchaf yn y diwydiant ynni:

 • Technegwyr gwyddoniaeth, peirianneg a chynhyrchu
 • Technegwyr peirianyddol
 • Peirianwyr technegol a thechnolegwyr
 • Peirianwyr sifil
 • Peirianwyr mecanyddol

Y 5 swydd wyddoniaeth uchaf yn y diwydiant adeiladu yw:

 • Peirianwyr sifil
 • Trydanwyr a gosodwyr trydanol
 • Swyddogion iechyd a diogelwch
 • Syrfëydd meintiau
 • Plymwyr a pheirianwyr gwresogi ac awyru

(Ffynhonnell: LightcastTM, Chwefror 2022 - Ionawr 2023)

Archwilio’r  dyfodol ym maes ynni ac adeiladu

Swyddi Dyfodol Cymru - Swyddi mewn Ynni

Dysgwch am y diwydiant ynni yng Nghymru. Dysgwch pa swyddi sydd eu hangen nawr ac yn y dyfodol.

Swyddi Dyfodol Cymru - Swyddi mewn Adeiladu

Dysgwch am y diwydiant adeiladu yng Nghymru. Dysgwch pa swyddi sydd eu hangen nawr ac yn y dyfodol.

Swyddi mewn gwyddoniaeth ac ymchwil

Swyddi sy'n defnyddio pynciau gwyddoniaeth

Ffiseg

Dewch o hyd i swyddi sy'n defnyddio Ffiseg.

Cemeg

Cymerwch olwg ar swyddi a gyrfaoedd sy'n defnyddio Cemeg.

Bioleg

Edrychwch ar yr ystod o swyddi sy'n defnyddio Bioleg.

Gwyddor Amgylcheddol

Archwilio’r swyddi sy'n gysylltiedig â gwyddor yr amgylchedd.

Cyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau sy'n defnyddio gwyddoniaeth

Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch - Cyflogwyr

Dewch o hyd i gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau mewn gweithgynhyrchu.

Adeiladu - Cyflogwyr

Gweld rhai o'r cyflogwyr mwy sy'n recriwtio prentisiaid ym maes adeiladu.

Peirianneg - Cyflogwyr

Darganfyddwch rai cyflogwyr mwy sy'n cynnig prentisiaethau mewn peirianneg.

Iechyd – Cyflogwyr

Gall prentisiaethau a hysbysebir cynnwys gofal iechyd, cynorthwyydd optegol, technegydd fferyllol, nyrs ddeintyddol a mwy…

Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau Gradd (mynediad Safon Uwch) - Cyflogwyr

Mae prentisiaethau Uwch / Gradd yn caniatáu ichi ennill cyflog a chael cymhwyster addysg uwch sy'n cael ei ariannu. Cymerwch olwg ar y dewis...

Prentisiaethau gradd

Dewch i wybod mwy am raglen prentisiaethau gradd yng Nghymru.