Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ymdopi pan fyddwch yn colli swydd

Person yn derbyn cymorth dros y ffon ar ôl colli swydd

Ydych chi’n wynebu colli swydd? A ydych chi’n gyflogwr sy’n cael ei orfodi i ystyried diswyddo staff? Gallwn helpu.

Os ydych chi’n wynebu colli swydd, gallwn ni helpu gyda’r cyngor arbenigol diweddar am y gefnogaeth sydd ar gael. Os ydych chi’n gyflogwr sy’n cael ei orfodi i wynebu’r penderfyniad anodd o ddiswyddo staff, gallwn ni helpu i’ch cefnogi chi a’r rhai sydd dan fygythiad o gael eu diswyddo.

Yn y cyfnod cwbl newydd ac anodd hyn, mae pethau’n newid o ddydd i ddydd, felly cysylltwch am y cyngor mwyaf diweddaraf.

 

Cysylltwch am y cyngor mwyaf diweddar.

Mwy o gymorth

Opsiynau ar ôl colli swydd

Dysgwch am gymorth diswyddo sydd ar gael yng Nghymru gan gynnwys cyllid ReAct, a sut mae ymdopi â diswyddiad. 

Cyllid colli swydd

Cymorth cyllid i bobl a ddiswyddwyd yng Nghymru - cymhwyster, cymorth hyfforddiant a recriwtio i gyflogwyr, costau gofal plant/teithio.

Cymorth colli swydd i gyflogwyr

Edrychwch i mewn i Gronfa Cymorth Recriwtio ReAct a darllen am y gefnogaeth am ddim rydyn ni'n ei gynnig i'r rhai sydd dan fygythiad o golli swydd.