Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sesiynau cymorth ar ôl colli swydd digidol

Gan weithio mewn partneriaeth â’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), mae Cymru’n Gweithio (a ddarperir gan Gyrfa Cymru) yn cynnig sesiynau cymorth digidol wythnosol i helpu unrhyw un sydd wedi colli ei swydd.

Cynhelir y sesiynau bob dydd Mercher rhwng 10.30am a 11.30am, a bydd pob sesiwn yn cynnwys:

  • Ffyrdd ymarferol o ymdopi â cholli swydd
  • Y cymorth a’r opsiynau sydd ar gael
  • Cyllid posibl gan gynnwys cynllun ReAct
  • Sut i gael mynediad at gymorth pellach i gyd-fynd â’ch anghenion penodol
  • Cyfle i ofyn cwestiynau

Cynghorydd cyflogaeth DWP a chynghorydd gyrfa Cymru’n Gweithio fydd yn arwain y sesiynau.

Hyd: Bydd pob sesiwn yn para 1 awr.
Cost: Mae pob sesiwn am ddim.
Niferoedd yn y sesiwn: Bydd pob sesiwn yn gyfyngedig i uchafswm o 20 o bobl.
Platfform: Cynhelir y sesiynau ar Microsoft Teams.
Archebu: Gallwch archebu lle ar-lein drwy Microsoft Bookings. Mae rhaid i chi archebu lle cyn 3:30pm ar y dydd Mawrth er mwyn derbyn dolen i ymuno â’r sesiwn dydd Mercher.

Bydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi i Gyrfa Cymru wrth archebu lle ar y sesiynau yn cael ei storio yn unol â GDPR. Darllenwch ein polisi preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth.

Byddwch yn gallu gofyn cwestiwn drwy’r cyfleuster sgwrsio ar Microsoft Teams. Bydd y sgyrsiau’n ddienw fel na all pobl eraill yn y sgwrs gael gafael ar eich manylion cyswllt. Dim ond yr enw ar eich sgrin fydd yn cael ei ddangos, sef yr hyn y byddwch yn ei ddefnyddio wrth greu eich cyfrif Microsoft Teams.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth cyn archebu lle ar un o’r sesiynau, cysylltwch â ni.

Archebwch le nawr

Noder: Mae’r sesiwn grŵp hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, byddem yn falch o gynnig yr un cymorth i chi drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â ni os hoffech gael y cymorth cyflogadwyedd hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Opsiynau ar ôl colli swydd

Dysgwch am gymorth diswyddo sydd ar gael yng Nghymru gan gynnwys cyllid ReAct, a sut mae ymdopi â diswyddiad. 

Cyllid ReAct

Cymorth cyllid ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi o fewn 12 mis i gael eich diswyddo neu dod yn ddi-waith, neu o dan rybudd o ddiswyddo.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.