Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dysgu Cymraeg

Manteision dysgu Cymraeg

 • Gall arwain at gyfleoedd am swyddi:
  • Yn aml, bydd y swyddi a hysbysebir yng Nghymru yn gofyn am y Gymraeg fel sgil hanfodol neu'n ddymunol. Wrth geisio am swydd, os bydd gennych chi sgiliau Cymraeg, a’r ymgeiswyr eraill heb, byddwch un cam ar y blaen o’r cychwyn
  • Rhaid i bob sefydliad yn y sector gyhoeddus yng Nghymru ddarparu gwasanaethau Cymraeg, ac o ganlyniad mae gweithwyr Cymraeg eu hiaith yn gaffaeliad i gwmnïau
 • Gallu cyfathrebu â siaradwyr Cymraeg eraill:
  • Mae plant yn yr ysgol yng Nghymru yn dysgu Cymraeg, felly os ydych yn rhiant gallwch gyfathrebu a helpu eich plant gyda'u hastudiaethau Cymraeg
  • Mae gan lawer o gymunedau yng Nghymru draddodiad cryf o siarad Cymraeg, felly gall dysgu a siarad Cymraeg eich helpu o fewn eich cymuned leol
 • Gallwch fwynhau teledu, radio a llenyddiaeth Gymraeg

Ble i ddysgu Cymraeg

Mae llawer o ffyrdd o ddechrau dysgu Cymraeg neu wella'ch sgiliau Cymraeg:

Cymraeg yn y Gweithle

Gwybod mwy am fanteision y Gymraeg yn y gweithle.

Mae'r fideo yma'n Gymraeg yn unig.

YouTube

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Swyddi yn defnyddio’r Gymraeg

Archwilio rhai o'r opsiynau swyddi sydd ar gael pan fyddwch chi'n astudio'r Gymraeg.

Chwilio am Gwrs

Defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sy'n iawn i chi. Mae'n cynnwys cyrsiau rhan-amser, cyrsiau byrion a dysgu yn y gymuned. (Saesneg yn unig)

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Addysg oedolion a chymunedol

Cewch wybod rhagor am yr hyn sydd ynghlwm wrth addysg gymunedol ac addysg i oedolion, a ble i ganfod cyrsiau.

Dysgu o bell ac ar-lein

Cewch wybod am astudio gartref ac yn eich amser eich hun. Cewch wybod am fanteision ac anfanteision, a ble mae canfod cyrsiau.