Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Mae'n amser heriol i chwilio am waith, ond mae yna lawer o gyflogwyr yn recriwtio yng Nghymru yr haf hwn. Dechreuwch chwilio am swydd newydd yma!

Mae'r farchnad swyddi yng Nghymru wedi newid ers i'r pandemig COVID-19 ddechrau. Ond mae yna lawer o swyddi yng Nghymru i ymgeisio amdanynt o hyd.

Sut mae'r Farchnad Swyddi wedi Newid?

Mae swyddi gwag mewn meysydd fel bwytai a thwristiaeth wedi lleihau ac mae'r ffocws wedi symud tuag at feysydd fel iechyd, gofal ac archfarchnadoedd. 

Dyma rai ffeithiau allweddol:
Cafodd mwy na 43,700 o swyddi eu hysbysebu ledled Cymru ym mis Ebrill 2020. Mae hyn bron 10,000 yn llai nag ym mis Mawrth
Ymhlith y prif gyflogwyr a oedd yn recriwtio roedd asiantaethau recriwtio a'r GIG
Y 5 prif deitl swydd a hysbysebwyd oedd: 

  1. Nyrsys 4,378
  2. Gweithwyr Gofal 2,508
  3. Rheolwyr Gwerthu 1,034
  4. Gweithwyr Proffesiynol Meddalwedd 933
  5. Gyrwyr Fan 856

Ffynhonnell: EMSI, 2020

Pwy sy'n Recriwtio yng Nghymru?

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi i wefannau cyflogwyr sy'n recriwtio nawr.

Bydd swyddi gwag yn newid dros amser, felly gwiriwch y gwefannau’n rheolaidd.

Iechyd

Gofal

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Manwerthu

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig 

Gwefannau swyddi manwerthu eraill (Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Ffermio

Gwasanaethau Cyhoeddus Eraill

Swyddi tymhorol gyda chynghorau

Efallai y bydd rhywfaint o waith tymhorol ar gael o hyd gyda chynghorau lleol, fel torri gwair, parciau a chynnal a chadw tiroedd
Cyfnewid Pobl Cymru (Cyfleoedd yn y sector cyhoeddus ledled Cymru) 

Adeiladu, labro a thirlunio

Hyd yn oed yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gall cyfleoedd gwaith fod ar gael ym maes adeiladu, labro a thirlunio. Edrychwch am swyddi gwag ar wefannau swyddi ar-lein fel Indeed, Reed a Dod o hyd i swydd.

Mae cwmnïau adeiladu hefyd yn defnyddio Asiantaethau Recriwtio i hysbysebu gwaith tymhorol

Fel arfer bydd angen i chi gael Cerdyn Iechyd a Diogelwch CSCS i weithio ar safleoedd adeiladu. 

Noder, yng Nghymru, mae canolfannau profi'r CSCS yn dal ar gau oherwydd COVID-19. 

Mae'r cynllun CSCS wedi newid rhai o reolau'r cynllun dros dro er mwyn helpu deiliaid cardiau presennol:

  • Os daeth eich cerdyn i ben ym mis Mawrth 2020 neu'n hwyrach, efallai y byddwch yn dal i allu ei ddefnyddio i gael gwaith am y tro, yn ôl disgresiwn eich cyflogwr
  • Bellach mae gennych 12 mis yn lle 6 i adnewyddu cerdyn ar ôl iddo ddod i ben

Ewch i Wefan CSCS i gael gwybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf.

Chwilio am swydd yn ddiogel

Cadwch eich llygaid ar agor am sgamiau wrth chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. I gael gwybod mwy am sut i osgoi sgamiau swyddi ewch i Safer Jobs (Saesneg yn unig).

Ymgeisiwch am swyddi nawr

I weld swyddi gwag ledled Cymru ewch i'n Tudalen Bwletin Swyddi Gwag.


Efallai y Byddwch Hefyd yn Hoffi