Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwasanaethau i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Dysgwch am y gwasanaethau rydym ni'n cynnig i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth fanylach am y gefnogaeth rydym ni’n ei gynnig i'ch plentyn yn yr adran cefnogaeth i rieni a gofalwyr ar Fy Nyfodol.

Cymorth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Graffeg o bawd yn pwyntio fyny

Cyfweliadau cyfarwyddyd un i un

Eicon o ddau berson a saethau yn amgylchynu

Cymorth eiriolaeth

Eicon o swigen siarad hefo person ynddo

Cadw mewn cysylltiad er mwyn monitro ac adolygu cynlluniau gyrfa a dilyniant eich plentyn

Eicon o dy

Presenoldeb mewn nosweithiau rhieni, nosweithiau dewisiadau a digwyddiadau mewn ysgolion

Graffeg o eicon o ddau ben hefo saethau yn mynd oamgylch

Digwyddiadau gyda chyflogwyr

Graffeg o tic mewn bocs

Ffeiriau a digwyddiadau Gyrfaoedd a gefnogir gan ein partneriaid

Graffig o swigen lleferydd gyda marc cwestiwn a swigen lleferydd gyda dyfynodaU

Mynediad i ymgyrchoedd gwybodaeth

Swigen siarad gyda marc ebychnod a swigen siarad gyda dyfynodau

Gweithdai rhyngweithiol ar amrywiaeth o bynciau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd

Eicon o stethoscope

Yn darparu gwybodaeth am wahanol swyddi, diwydiannau a sgiliau yn y dyfodol

Mwy o gefnogaeth

Lle bo'n briodol, rydym hefyd yn cynnig:

Graffeg o ddogfen yn cael ei arwyddo

Cynllun dysgu a sgiliau ar gyfer disgyblion sy'n symud ymlaen i goleg, addysg uwch, neu ddysgu yn y gweithle

Eicon o hoel traed

Presenoldeb mewn adolygiadau pontio anghenion dysgu ychwanegol

Cymorth Digidol i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Fy Nyfodol

Mae'r adran Fy Nyfodol ar ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd hawdd ei darllen i ddisgyblion sy'n gweithio tuag at Lefel 1

Mae gennym sianel YouTube Fy Nyfodol hefyd, lle gallwch chi a'ch plentyn gael gafael ar fideos ar bynciau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd a'r byd gwaith.  Byddwn ni’n ychwanegu at gasgliad fideos Fy Nyfodol yn ystod y misoedd nesaf.

Rydym wedi datblygu'r offer canlynol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol:

Cysylltu â ni

Gallwch chi a'ch plentyn gysylltu ar ni ar y ffôn ar 0800 028 4844 neu drwy sgwrs ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol: