Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwasanaethau i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9 i 11

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11.

Isod mae rhai o'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i gefnogi disgyblion yn y blynyddoedd ysgol hyn i wneud y penderfyniadau gyrfa cywir.

Cymorth cyffredinol i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11

Mae'r gwasanaethau allweddol i ddisgyblion mewn addysg yn cynnwys y canlynol:

Graffeg o bawd yn pwyntio fyny

Cyfweliadau cyfarwyddyd un i un

Graffeg o eicon o ddau ben hefo saethau yn mynd oamgylch

Digwyddiadau gyda chyflogwyr

Eicon o swigen siarad hefo person ynddo

Cadw mewn cysylltiad er mwyn monitro ac adolygu cynlluniau gyrfa a dilyniant eich plentyn

Graffeg o tic mewn bocs

Ffeiriau a digwyddiadau Gyrfaoedd a gefnogir gan ein partneriaid

Graffig o swigen lleferydd gyda marc cwestiwn a swigen lleferydd gyda dyfynodaU

Mynediad i ymgyrchoedd gwybodaeth

Eicon o stethoscope

Yn darparu gwybodaeth am wahanol swyddi, diwydiannau a sgiliau yn y dyfodol

Swigen siarad gyda marc ebychnod a swigen siarad gyda dyfynodau

Gweithdai rhyngweithiol ar amrywiaeth o bynciau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd

Eicon o dy

Presenoldeb mewn nosweithiau rhieni, nosweithiau dewisiadau a digwyddiadau mewn ysgolion

Graffeg o dri saeth yn mynd i gyfeiriadau gwahanol

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI)

Cymorth Digidol i ddisgyblion blynyddoedd 9, 10 ac 11

Offer a chwisiau

Cysylltu â ni

Gallwch chi a'ch plentyn gysylltu ar ni ar y ffôn ar 0800 028 4844 neu drwy sgwrs ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol:

Mae gennym ni sianel YouTube hefyd, sianel lle gallwch chi a'ch plentyn gael gafael ar fideos ar bynciau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd.

Ein gwefan

Mae ein gwefan yn cynnwys llawer o gyngor a gwybodaeth i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11 sy'n penderfynu ar eu hopsiynau.

Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9

Help i ddewis pynciau ar gyfer blynyddoedd 10 ac 11. Dod o hyd i awgrymiadau a gwybodaeth i'ch helpu chi i wneud dewisiadau gyrfa.

Sut i wneud penderfyniadau gyrfa da

Gall y penderfyniad y byddwch yn ei wneud nawr effeithio ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol.

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.