Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Samplu hygyrchedd 2020

Mae Gyrfa Cymru wedi comisiynu Shaw Trust Accessibility Services i gynnal archwiliad hygyrchedd ar gyrfacymru.llyw.cymru gan ddechrau ym mis Rhagfyr 2020.

Mae'r dull o samplu ar gyfer archwiliad hygyrchedd gyrfacymru.llyw.cymru 2020-2021 gan Shaw Trust Accessibility Services yn cynnwys:

  • Datblygiadau a rhaglenni newydd
  • Tudalennau gwe sy'n cynnwys swyddogaethau newydd
  • Lawrlwytho dogfennau
  • Teithiau defnyddwyr sy'n seiliedig ar bersona

Datblygiadau newydd

Bydd yr archwiliad hygyrchedd yn ymdrin â'r datblygiadau canlynol:

Tudalennau gwe sy'n cynnwys swyddogaethau newydd

Ychwanegwyd swyddogaethau newydd at y tudalennau canlynol ac felly maen nhw’n rhan o'r samplu:

Dogfennau i’w lawrlwytho

Mae dwy dudalen sy'n cynnwys lawrlwythiadau poblogaidd yn cael eu cynnwys yn y samplu fel a ganlyn:

Teithiau defnyddwyr sy'n seiliedig ar bersona

Seiliwyd y samplu o amgylch teithiau defnyddwyr yn seiliedig ar wahanol bersonas yn cynrychioli croestoriad enghreifftiol o ddefnyddwyr:

  • Cynghorydd Gyrfa yn cyfweld â pherson ifanc 16 oed ag anghenion dysgu ychwanegol
  • Person sy’n dychwelyd i'r gwaith
  • Athro a dysgwyr Blwyddyn 7

Cynnwys cysylltiedig

Gweld cynnwys cysylltiedig arall fel a ganlyn: