Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweinyddiaeth

Fel gweithiwr gyrfaoedd proffesiynol penodol cewch fynediad i'r adrannau gweinyddol. Bydd aelod penodol o'ch sefydliad wedi cael enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad i'r adran weinyddiaeth ar gyfer pob un o'r tudalennau hyn.

Bydd y tudalennau isod yn eich tywys i safleoedd allanol.

Rheoli defnyddwyr

Rheoli defnyddwyr proffesiynol yn eich sefydliad.

Rheoli cyfrineiriau

Rheoli cyfrineiriau i ddysgwyr a phobl proffesiynol yn eich sefydliad.

Uwchlwytho Diogel

Lanlwytho eich taenlen data disgyblion i Gyfleuster Lanlwytho Diogel Gyrfa Cymru.

Adran weinyddol Cyrsiau yng Nghymru

Mynediad i adran weinyddol Cyrsiau yng Nghymru.

Cymorth gyda'r adran weinyddiaeth

Mynediad i ganllawiau ar sut i wneud a manylion cyswllt am gefnogaeth bellach.