Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol

Mae'r safle hwn ar gyfer athrawon, tiwtoriaid a'r rhai sy'n gweithio yn y sector addysg. Yma cewch hyd i wybodaeth ddefnyddiol i gefnogi eich darpariaeth gyrfaoedd a'r byd gwaith.

Dechrau arni - Gyrfaoedd a'r byd gwaith

Dewch o hyd i wybodaeth a dogfennau defnyddiol i gefnogi cynllunio a datblygu eich rhaglen gyrfaoedd a'r byd gwaith.

Cymorth i ysgolion gan gyflogwyr

Edrychwch ar sut y gall cyflogwyr gefnogi eich rhaglen addysg gyrfaoedd a'r manteision y gall eu cynnig.

Tystysgrif Arweinyddiaeth Gyrfaoedd

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y Dystysgrif Lefel 6 achrededig mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd. Darganfyddwch fwy.

Cyfnewidfa Addysg Busnes

Dolen uniongyrchol i'r gronfa ddata sy'n rhestru cyflogwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gydag ysgolion.

Marc Gyrfa Cymru

Dewch i wybod mwy am Farc Gyrfa Cymru, ei fanteision i'ch rhaglen gyrfaoedd a'r broses.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Deunyddiau hyrwyddo Gyrfa Cymru

Dewch o hyd i bosteri, llyfrynnau a thaflenni ar gyfer gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol a rhieni i helpu myfyrwyr i gynllunio eu gyrfaoedd a gwybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Gyrfa Cymru.

Adnoddau addysgu ysgolion uwchradd ar HWB

Ewch i HWB i gael mynediad at ein hadnoddau addysgu ysgolion uwchradd.

Adnoddau addysgu ysgolion cynradd ar HWB

Mynediad uniongyrchol i'n hadnoddau addysgu cynradd ar HWB.

Hynt disgyblion

Gweld hynt disgyblion yn ôl blwyddyn, ysgol ac awdurdod lleol

Gweinyddiaeth

Mynediad i adrannau gweinyddiaeth rheoli defnyddwyr a rheoli cyfrineiriau, lanlwytho diogel data disgyblion, Cyrsiau yng Nghymru a Chyfleoedd.