Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol

Mae'r safle hwn ar gyfer athrawon, tiwtoriaid a'r rhai sy'n gweithio yn y sector addysg. Yma cewch hyd i wybodaeth ddefnyddiol i gefnogi eich darpariaeth gyrfaoedd a'r byd gwaith.

Dechrau arni - Gyrfaoedd a'r byd gwaith

Dewch o hyd i wybodaeth a dogfennau defnyddiol i gefnogi cynllunio a datblygu eich rhaglen gyrfaoedd a'r byd gwaith.

Cymorth i ysgolion gan gyflogwyr

Edrychwch ar sut y gall cyflogwyr gefnogi eich rhaglen addysg gyrfaoedd a'r manteision y gall eu cynnig.

Cyfnewidfa Addysg Busnes

Dolen uniongyrchol i'r gronfa ddata sy'n rhestru cyflogwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gydag ysgolion. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.

Marc Gyrfa Cymru

Dewch i wybod mwy am Farc Gyrfa Cymru, ei fanteision i'ch rhaglen gyrfaoedd a'r broses.

Gwybodaeth Marchnad Lafur

Trosolwg o wybodaeth am y farchnad lafur, sut y gall gefnogi eich myfyrwyr a ble i ddod o hyd i GML cyfredol.

Deunyddiau hyrwyddo Gyrfa Cymru

Dewch o hyd i bosteri, llyfrynnau a thaflenni ar gyfer gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol a rhieni i helpu myfyrwyr i gynllunio eu gyrfaoedd a gwybod am y gefnogaeth sydd ar gael gan Gyrfa Cymru.

Adnoddau dysgu ac addysgu ar Hwb

Mynediad uniongyrchol i'n hadnoddau addysgu diweddaraf ar Hwb. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.

Hynt disgyblion

Gweld hynt disgyblion yn ôl blwyddyn, ysgol ac awdurdod lleol

Gweinyddiaeth

Mynediad i adrannau gweinyddiaeth rheoli defnyddwyr a rheoli cyfrineiriau, Cyrsiau yng Nghymru a Chyfleoedd.